NAW đặt kế hoạch lãi sau thuế 2018 đạt 23 tỷ đồng, cổ tức 70%

17-05-2018 17:57:11+07:00
17/05/2018 17:57 0
  •  

NAW đặt kế hoạch lãi sau thuế 2018 đạt 23 tỷ đồng, cổ tức 70%

ĐHĐCĐ thường niên vừa qua của CTCP Cấp nước Nghệ An (UPCoM: NAW) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với doanh thu ước đạt trên 201 tỷ đồng, dự kiến lãi sau thuế 23 tỷ đồng.

Cụ thể, về kế hoạch sản xuất, NAW kỳ vọng sản lượng nước thô đạt 36 triệu m3, tăng 6% so với thực hiện năm 2017; sản lượng nước tiêu thụ ở mức 24.5 triệu m3, tăng 6.5%; tỷ lệ thất thoát nước ở mức 32.5%, giảm không đáng kể so với năm 2017.

Tổng doanh thu dự kiến trên 201 tỷ đồng (tăng 5%); trong đó, doanh thu từ cấp nước khoảng 199 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ hoạt động khác. Lợi nhuận trước và sau thuế ước đạt lần lượt 29 tỷ và 23 tỷ đồng, kế hoạch chia cổ tức khoảng 16 tỷ đồng, tương đương với 70% lợi nhuận sau thuế.

Năm 2017, kết quả kinh doanh năm của NAW không đạt được các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra. Sản lượng tiêu thụ chỉ đạt gần 23 triệu m3, hoàn thành 96% kế hoạch. Tỷ lệ thất thoát nước vẫn ở mức cao, gần 33%. Doanh thu nước máy đạt 187 tỷ đồng, hoàn thành 96.8% kế hoạch. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế âm 619 tỷ đồng. Công ty không chia cổ tức năm 2017.

Theo giải trình, NAW không hoàn thành kế hoạch do nhiều nguyên nhân. Trong đó, giá nước thô và giá nước sạch cố định, trong khi giá đầu tư đầu vào lại trượt giá nên làm tăng chi phí đầu vào giá thành nước. Ngoài ra, một số hạng mục mới đưa vào khấu hao trong năm 2017. Giá điện sử dụng cho sản xuất lại tăng 6.08% kể từ tháng 12/2016. NAW cũng chưa cắt bỏ được một số chi phí mang tính truyền thống.

Ngọc Cẩm

FILI

Nguồn tài liệu:

4.NAW_2018.5.15_b4e947a_NghiquyetDHCD2018.pdf

1.NAW_2018.5.15_542944a_Baocao_TotrinhDHCD2018.pdf

 

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang