SHS: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi thực hiện sáp nhập SHBS vào SHS và thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung

21-05-2018 14:05:00+07:00
21/05/2018 14:05 0
  •  

SHS: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi thực hiện sáp nhập SHBS vào SHS và thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi thực hiện sáp nhập SHBS vào SHS và thông qua điều lệ sửa đổi, bổ sung như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180521_20180521_SHS_CV CBTT_Phat hanh them cp va thay doi Dieu le.pdf
20180521_20180521_SHS_NQcuaHDQT_2018_thay đổi cp lưu hành và Điều lệ.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang