SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ ETF SSIAM VNX50

30/05/2018 14:060
  •  

SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ ETF SSIAM VNX50

Quỹ ETF SSIAM VNX50 báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180530_20180530 - SSI - KQ GD CP cua to chuc CLQ-Quy ETF SSIAM VNX50.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang