Trễ hẹn hàng loạt BCTC, Công ty Khánh Tân bị phạt 60 triệu đồng

21/05/2018 14:041
  •  

Trễ hẹn hàng loạt BCTC, Công ty Khánh Tân bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 16/05/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với CTCP Khánh Tân, cụ thể như sau:

Nguyên nhân bị xử phạt là do Khánh Tân đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu như: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2016; Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua phương án giảm vốn góp của chủ sở hữu; Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

Vũ Hạ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang