×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá khởi điểm IPO 10,000 đồng/cp

22/06/2018 08:413

Duyệt phương án cổ phần hóa Vinalines, giá khởi điểm IPO 10,000 đồng/cp

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu (IPO) khi thực hiện cổ phần hóa Vinalines là 10,000 đồng/cp.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) thông qua hình thức kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của Vinalines sau khi cổ phần hóa là hơn 14.046 tỷ đồng, tương đương gần 1,405 triệu cp. Trong đó, Nhà nước nắm giữ gần 913 triệu cp, chiếm 65% vốn điều lệ.

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là gần 2.3 triệu cp (chiếm 0.16% vốn điều lệ); bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm làm việc tại khu vực nhà nước gần 1.6 triệu cp (0.11%); bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo số năm cam kết làm việc tiếp cho công ty cổ phần là 694,900 cp (0.05%).

Cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức Công đoàn là 500,000 cổ phần (0.04%); cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược gần 208 triệu cp (14.8%)  và cổ phần bán đấu giá công khai gần 281 triệu cp (20%).

Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Vinalines là 10,000 đồng/cp.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX).

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 1,415 người, tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần là 1,096 người; tổng số lao động nghỉ việc tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 319 người.

Vũ Hạ

FILI

Về đầu trang