Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức nửa cuối tháng 6

15-06-2018 13:14:44+07:00
15/06/2018 13:14 4
  •  

Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức nửa cuối tháng 6

Nửa cuối tháng 6/2018, có hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, với tỷ lệ từ 0.09-30%.

Trong số đó, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao nhất 30%.

CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ thấp nhất 0.09%. SAL mới niêm yết cổ phiếu lần đầu vào ngày 13/10/2017.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS) trả cổ tức tiền mặt đợt 3/2017 với tỷ lệ 20%. Trong năm 2017, GAS trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ tổng cộng là 40%.

Những doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt nửa cuối tháng 6/2018

 

Gia Nghi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang