Hùng Vương nói gì về những ý kiến của kiểm toán và mức lỗ tăng hơn gấp đôi tại báo cáo soát xét 6 tháng?

28-06-2018 16:06:57+07:00
28/06/2018 16:06 0
  •  

Hùng Vương nói gì về những ý kiến của kiểm toán và mức lỗ tăng hơn gấp đôi tại báo cáo soát xét 6 tháng?

Mặc dù ghi nhận hơn 600 tỷ đồng tiền lãi từ thoái vốn loạt công ty con và bất động sản, HVG vẫn báo lỗ sau soát xét 6 tháng tới 377 tỷ đồng, hơn gấp đôi trước kiểm toán. Bên cạnh đó là hàng loạt những tù mù trong việc lập báo cáo tài chính của HVG cũng được kiểm toán lưu ý.

* HVG: Quý 2/2018 tiếp tục lỗ hơn 272 tỷ đồng

 

Theo BCTC hợp nhất bán niên tự lập, doanh thu HVG đạt 5,366 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 170 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/03/2018. Tuy nhiên trong BCTC bán niên soát xét, doanh thu giảm nhẹ 6%, ghi nhận 5,043 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 377 tỷ đồng, tăng gấp 2.2 lần.

Trước ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh của Kiểm toán viên trên Báo cáo soát xét BCTC hợp nhất giữa niên độ, vào ngày 27/06/2018 CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) đã có văn bản giải trình về vấn đề này.

Cụ thể, HVG cho rằng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi gần 97 tỷ đồng vẫn có khả năng thu hồi do tình hình sản xuất cá tra đang rất thuận lợi, khách hàng cũng đã có cam kết về lộ trình thanh toán công nợ. Do vậy, Tập đoàn quyết định không trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi nói trên tại thời điểm 31/03/2018.

Trước soát xét, HVG đã trích lập dự phòng 141 tỷ đồng đối với Công ty TNHH MTV Thủy sản Hưng Thành và 34 tỷ đồng đối với Công ty M&T Seafood's. Sau soát xét, Kiểm toán viên đề nghị trích lập bổ sung dự phòng đối với hai khoản trên lần lượt là 34 tỷ đồng và 65 tỷ đồng. Như vậy sau soát xét, trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của HVG tăng 55%, tương đương gần 97 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kiểm toán viên cũng nhấn mạnh đến các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HVG, dựa trên khoản lỗ lũy kế hơn 697 tỷ đồng và nợ ngắn hạn gần 745 tỷ đồng đã vượt quá tài sản ngắn hạn, tính tại thời điểm 31/03/2018.

Về phía HVG cho biết, Tập đoàn đang trong quá trình tái cơ cấu, thanh lý một số khoản đầu tư và tài sản cố định, bao gồm:

  • Thoái 100% vốn CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) thu về 487 tỷ đồng, lãi 213 tỷ đồng;
  • Thoái trên 50% vốn CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF), đã thu 501 tỷ đồng (40%), lãi 187 tỷ đồng;
  • Thanh lý lô đất 765 Hồng Bàng-TP.HCM, thu về 375 tỷ đồng, lãi 229 tỷ đồng;
  • Đóng cửa một số nhà máy chế biến thủy hải sản hoạt động không hiệu quả do thiếu hụt nguyên liệu;
  • Thỏa thuận với ngân hàng về việc tiếp tục tài trợ nguồn vốn trung và dài hạn, khoanh nợ và có chính sách ưu đãi đối với các khoản vay hiện tại.

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:

20180628_20180628 - HVG - Giai trinh y kien ngoai tru BCSX 6T2018 (HN).pdf

HVG_Baocaotaichinh_6T_2018_Soatxet_Hopnhat.pdf

HVG_Baocaotaichinh_Q2_2018_Hopnhat.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang