Tháng 7-8/2018, TRS sẽ trả cổ tức tiền mặt 2017 tỷ lệ 30%

12-06-2018 16:55:42+07:00
12/06/2018 16:55 1
  •  

Tháng 7-8/2018, TRS sẽ trả cổ tức tiền mặt 2017 tỷ lệ 30%

TRS sẽ thanh toán cổ tức 2017 bằng tiền mặt trong 2 đợt, đợt 1 vào ngày 10/07/2018 và đợt 2 vào ngày 07/08/2018, tổng tỷ lệ chi trả 30%.

Năm 2017, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (UPCoM: TRS) đạt gần 457 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16.9 tỷ đồng, thực hiện được 72% kế hoạch. Với kết quả kinh doanh như trên, HĐQT TRS quyết định chi trả cổ tức 2017 ở mức 30% và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua ngày 15/05/2018.

Cụ thể, TRS sẽ thanh toán cổ tức 2017 trong 2 đợt, đợt 1 vào ngày 10/07 và đợt 2 vào ngày 07/08/2018, tỷ lệ chi trả mỗi đợt đều là 15%. Ngày 29/06/2018 là ngày đăng ký cuối cùng của các cổ đông.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2018, TRS kỳ vọng sẽ đạt mức doanh thu 480 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 23 tỷ đồng và 18.4 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ.

Ngọc Cẩm

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang