VNPT đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 5,760 tỷ đồng, tăng thêm 3 triệu thuê bao di động trong năm 2018

01/06/2018 17:280
  •  

VNPT đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 5,760 tỷ đồng, tăng thêm 3 triệu thuê bao di động trong năm 2018

Với tổng vốn đầu tư hơn 15,600 tỷ đồng, Tập đoàn VNPT đặt mục tiêu tăng thêm gần 3 triệu thuê bao di động và 870,000 thuê bao Internet băng rộng cố định trong năm 2018.

Về chi tiêu tài chính, Tập đoàn đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 156,210 tỷ đồng; trong đó, doanh thu hợp nhất chiếm hơn 37%, ở mức 57,880 tỷ đồng. Về mặt lợi nhuận, chỉ tiêu đặt ra là 5,760 tỷ đồng. So với năm trước, VNPT kỳ vọng mức tăng trưởng 8% về tổng doanh thu và 15% về lợi nhuận.

Trong năm 2018, VNPT sẽ tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu giai đoạn 2018-2020 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch chuẩn bị thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Năm 2017, tổng số thuê bao điện thoại của VNPT đạt trên 34 triệu thuê bao, trong đó thuê bao di động đạt 31.1 triệu thuê bao. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đạt 4.6 triệu thuê bao. Kết thúc năm, Tập đoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 144,747 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức 5,010 tỷ đồng.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang