×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chưa đến 0.01% trái phiếu chuyển đổi của HNG được chào bán thành công

04/07/2018 10:182

Chưa đến 0.01% trái phiếu chuyển đổi của HNG được chào bán thành công

HNG chào bán 221,710 trái phiếu chuyển đổi trong tháng 6/2018 để có vốn đầu tư và tái cơ cấu. Tuy nhiên số lượng đăng ký và nộp tiền mua chỉ đạt 22 trái phiếu.

Ngày 03/07/2018, HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) công bố nghị quyết thông qua kết quả nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và xử lý số trái phiếu không phân phối hết.

Cụ thể, tổng số trái phiếu HNG đăng ký chào bán là 221,710 trái phiếu; tuy nhiên tổng số trái phiếu đã được đăng ký và nộp tiền mua chỉ đạt 22 trái phiếu, chiếm chưa đến 0.01% số lượng chào bán.

Do đó, HĐQT HNG thống nhất thông qua phương án xử lý trái phiếu không phân phối hết cho các nhà đầu tư. Mức giá chào bán là 10 triệu đồng/ trái phiếu, không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và các điều kiện chuyển đổi tương đương cổ đông hiện hữu.

Trong nội dung được đề cập tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, Ban lãnh đạo HNG cho biết, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu từ ngày 07-27/06/2018. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số lượng trái phiếu chuyển đổi, Công ty sẽ tiến hành làm việc với các đối tác chiến lược khác. Được biết, hiện HNG đang tìm kiếm đối tác có khả năng phát triển mảng nông nghiệp, cần đối tác lớn để có thể chèo chống con thuyền Hoàng Anh Gia Lai (HAG).

Thông qua phát hành 221,710 trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu với thời hạn một năm, HNG dự kiến huy động 2,217 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành, HNG sẽ đầu tư vào trồng mới, chăm sóc cây ăn trái và tái cơ cấu tài chính.

Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu là 1:1,000 với giá chuyển đổi 10,000 đồng/cp, trong khi đó, giá cổ phiếu HNG thời điểm bắt đầu chào bán chỉ dao động quanh mức 7,000 đồng/cp. Tuy nhiên, nửa cuối tháng 6/2018, giá cổ phiếu HNG bắt đầu ghi nhận đà hồi phục và hiện đã giao dịch trên mệnh giá, đạt khoảng 10,100 đồng/cp.

Vũ Hạ

FILI

Về đầu trang