×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Cổ phiếu của công ty sản xuất quân dụng sẽ lên sàn UPCoM

03/07/2018 08:441

Cổ phiếu của công ty sản xuất quân dụng sẽ lên sàn UPCoM

Sắp tới, 5 triệu cổ phiếu của CTCP 26 (X26) sẽ chính thức lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 28,800 đồng/cp vào ngày 09/07.

Được thành lập từ tháng 7/1978, CTCP 26 tiền thần là Xưởng quân dụng 26 trực thuộc Cục Quân nhu với nhiệm vụ là sản xuất các loại mũ, giầy, cáng, võng, balo, nhà bạt để cung cấp quân trang cho các đơn vị quân đội.

Sau nhiều năm hoạt động, tới năm 2005, Công ty đã chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần. Số vốn điều lệ được duyệt là 50 tỷ đồng và chưa tăng thêm cho tới hiện tại, trong đó, Nhà nước sở hữu 51% vốn. Tháng 10/2017, CTCP 26 được chấp thuận là công ty đại chúng.

Tính tới ngày 01/03/2018, có 566 cổ đông đang sở hữu cổ phần tại X26. Trong đó, có 5 cổ đông tổ chức nắm giữ 53% vốn và 561 cổ đông cá nhân nắm 47% vốn còn lại. Tuy nhiên, chỉ có một cổ đông lớn là Bộ Quốc Phòng, nắm 51% vốn.

Xét về hoạt động kinh doanh, năm 2016, tổng doanh thu của X26 đạt 547 tỷ đồng, năm 2017 đạt 590 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2016). Trong đó, doanh thu chính từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty chiếm tỷ trọng lớn, bình quân khoảng 98% tổng doanh thu.

Về lợi nhuận, năm 2016, Công ty ghi nhận lãi sau thuế 20 tỷ đồng; năm 2017, lãi sau thuế 21.57 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với năm trước. Tỷ lệ lợi nhuận của Công ty trên tổng doanh thu trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3.7% và 3.65%. Tỷ trọng trên là khá thấp so với các công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành, nguyên nhân do đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu hướng đến các khách hàng quân đội và các cơ quan sử dụng đồng phục như Bộ Công an, Tổng Cục thuế, Viện Kiểm soát,… phụ thuộc vào nhu cầu và đơn đặt hàng, điều kiện sản phẩm của các đơn vị trên dẫn đến chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao.

Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 598 tỷ đồng, tăng hơn 2.6% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 22.9 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017.

Đông Tư

FILI

Về đầu trang