×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

HNX có Phó Tổng giám đốc mới

10/07/2018 16:560

HNX có Phó Tổng giám đốc mới

Ngày 10/07/2018, Bộ Tài chính đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội (HNX) kể từ ngày 04/07/2018.

Đồng thời, ông Nguyễn Như Quỳnh cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 09/07/2018.

Ông Nguyễn Như Quỳnh

Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Kobe (Nhật Bản), Thạc sỹ Tài chính công tại trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản), Cử nhân Tài chính nhà nước, Học viện Tài chính.

Ông Quỳnh đã có thời gian 19 năm công tác trong ngành tài chính, tại các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Sở GDCK Hà Nội, ông Quỳnh giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp-Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

Trước đó, ngày 04/07/2018, Bộ Tài chính cũng ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Dương Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ ngày 04/07/2018.

Thái Hương

Fili

Về đầu trang