logo

ISC giải thể, VSD hoàn trả Quỹ Hỗ trợ thanh toán

03-07-2018 08:48:14+07:00
03/07/2018 08:48 0
  •  

ISC giải thể, VSD hoàn trả Quỹ Hỗ trợ thanh toán

Theo thông tin vừa công bố, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã hoàn trả phần đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ thanh toán của ISC do thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký. Đồng thời, sử dụng tiền vay từ Quỹ Hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ giao dịch thanh toán cho ISC.

Trước khi giải thể, CTCP Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (OTC: ISC) đã bị xử phạt vi phạm hành chính 580 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán và dịch vụ chứng khoán trong 3 tháng, kể từ ngày 28/12/2017.

ISC được thành lập vào năm 2008, trải qua 10 năm hoạt động đã có 5 năm thua lỗ, những năm còn lại lợi nhuận không đáng kể. Sau hàng loạt những sai phạm cùng với kết quả kinh doanh thua lỗ, ISC đã tự nguyện giải thể theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường được tổ chức vào ngày 12/01/2018.

Sau khi UBCKNN ban hành quyết định chấp dứt tư cách thành viên giao dịch đối với ISC vào ngày 29/06/2018, cũng trong tháng 6 VSD đã hoàn trả phần đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ thanh toán của ISC do thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký. Đồng thời, sử dụng tiền vay từ Quỹ Hỗ trợ thanh toán để hỗ trợ giao dịch thanh toán cho ISC.

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang