Nước giải khát Chương Dương có lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tục

18-07-2018 14:45:22+07:00
18/07/2018 14:45 0
  •  

Nước giải khát Chương Dương có lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tục

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CTCP Nước giải khát Chương Dương (CDBeco, HOSE: SCD) đạt 141 tỷ, giảm 8% so với cùng kỳ. Về mặt lợi nhuận, Công ty ghi nhận lãi sau thuế 583 triệu đồng, giảm lỗ lũy kế xuống còn hơn 2.4 tỷ đồng.

Tính riêng quý 2/2018, doanh thu thuần của SCD đạt trên 68.6 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ ở mức 53.8 tỷ đồng, tăng 27%. Theo đó, lợi nhuận gộp của Công ty tăng 19% so với cùng kỳ, đạt hơn 14.7 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ mức 22.6% quý 2/2017 xuống còn 21.4% trong quý 2/2018.

SCD thu được hơn 2.4 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng 55% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 76%, từ mức 25 triệu đồng trong quý 2/2017 xuống còn 6 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty không ghi nhận chi phí lãi vay.

Chi phí bán hàng ở mức hơn 6.5 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 21% lên 9.5 tỷ đồng.

Tổng hợp lại, Công ty lãi sau thuế gần 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 8 tỷ đồng.Như vậy, SCD đã có lãi trở lại sau 3 quý lỗ liên tục trước đó.

Kết quả kinh doanh của SCD trong quý 2 và nửa đầu năm 2018

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SCD đạt 141 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 583 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 3.3 tỷ đồng. Theo đó, SCD chỉ còn lỗ lũy kế hơn 2.4 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 2/2018, tổng tài sản của SCD đạt gần 220 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 59 tỷ đồng xuống còn hơn 5 tỷ đồng, ứng với mức giảm 91%. Mặt khác, nợ phải trả của Công ty cũng giảm 38% so với đầu năm về mức 33 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản.

Một số khoản mục trên Bảng CĐKT của SCD tính tới 30/06/2018

Theo tài liệu ĐHĐCĐ công bố hồi tháng 6/2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 428 tỷ đồng và 16.2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thì SCD nhận định rằng kế hoạch trình bày trong tài liệu trên là chưa khả thi. Theo đó, trong tài liệu ĐHĐCĐ được công bố gần đây nhất, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 363.5 tỷ đồng và 3.7 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trong 6 tháng đầu năm 2018, ước tính, Công ty thực hiện được gần 39% kế hoạch doanh thu và gần 20% kế hoạch lợi nhuận.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang