PGSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

18/07/2018 10:210
  •  

PGSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180718_20180718 - PGSC NQ ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018.pdf
20180718_20180718 - PGSC BB ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang