×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

PVOIL dừng chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

02/07/2018 10:300

PVOIL dừng chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Việc gia hạn thời gian chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược của PVOIL không được Chính phủ chấp thuận nên Tổng Công ty đã dừng việc chào bán và chuyển sang chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu thành lập công ty cổ phần. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu dự kiến trong tuần đầu tháng 8/2018.

Sau khi IPO vào ngày 25/01/2018, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, UPCoM: OIL) đã triển khai chào bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược theo phương án được Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty thông qua. Ban lãnh đạo PVOIL cho biết đã hoàn tất các bước sàng lọc hồ sơ đăng ký và tổ chức để các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực thực hiện thẩm định doanh nghiệp.

Sau khi thẩm định, có tổng cộng 4 nhà đầu tư gửi thư xác nhận sẽ tiếp tục tham gia các bước tiếp theo (đàm phán hợp đồng, đặt cọc và tham gia đấu giá), đồng thời gửi Phương án khả thi để hỗ trợ phát triển PVOIL sau cổ phần hóa. PVOIL đã báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Ban chỉ đạo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các bước của quá trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Theo đó, PVOIL đề nghị các cấp có thẩm quyền gia hạn thời gian thực hiện thêm 4 tháng và đã được các Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tư pháp và Bộ Tài Chính đồng ý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.

Được biết, song song với việc xin gia hạn thời gian chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, PVOIL và đơn vị tư vấn cũng đã hoàn thiện dự thảo hợp đồng chào bán cổ phần (SHA), quy chế bán đấu giá cổ phần để báo cáo các cấp có thẩm quyền chấp thuận nhằm sẵn sàng triển khai ngay khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gia hạn. Tuy nhiên, việc gia hạn thời gian chào bán cổ phần cho nhà đầu tư đã không được Chính phủ chấp thuận.

Do vậy, PVOIL đã dừng việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, thông báo cho các nhà đầu tư và chuyển sang chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu thành lập công ty cổ phần. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu dự kiến trong tuần đầu tháng 8/2018.

Sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong thời gian tới, PVOIL sẽ xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền về việc tiếp tục thoái vốn nhà nước tại PVOIL.

4 tháng đầu năm 2018, doanh thu hợp nhất của PVOIL đạt 16,500 tỷ đồng, tương được 40% kế hoạch năm, bằng với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 215 tỷ đồng, thực hiện 63% kế hoạch năm.

Vũ Hạ

FILI

Về đầu trang