×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Quý 2/2018, Cao su Bình Long tiếp tục lãi hơn 10 tỷ đồng

12/07/2018 15:431

Quý 2/2018, Cao su Bình Long tiếp tục lãi hơn 10 tỷ đồng

Nhờ tiết giảm được giá vốn hàng bán và doanh thu tăng trưởng mạnh nên quý 2/2018 MH3 tiếp tục thu về hơn 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 56% so với cùng kỳ.

Theo BCTC quý 2 của CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long (UPCoM: MH3), doanh thu tăng trưởng 13.3% so với cùng kỳ, đạt gần 10 tỷ đồng, trong đó có 7.2 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản đầu tư. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ từ 4.9 tỷ đồng ở quý 2/2017 xuống còn 4.3 tỷ đồng. Hoạt động tài chính cũng ghi nhận hơn 10 tỷ đồng doanh thu, tăng 40%, chủ yếu là lãi tiền gửi và tiền cho vay. Lợi nhuận gộp theo đó cũng tăng gấp đôi lên 5.7 tỷ đồng.

Trong quý 2, lãi tiền vay giảm đáng kể so với cùng kỳ, góp phần giảm 44% chi phí tài chính còn 205 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng 17%, lên hơn 634 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22%, lên hơn 3 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng cao và các khoản chi phí phân bổ chi phí trả trước cho kinh doanh chính và dịch vụ cũng tăng đáng kể so với quý 1 năm trước.

Kết quả kinh doanh trong quý 2 của MH3 ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 12 tỷ đồng và 10 tỷ đồng, tương ứng tăng từ 55-56% so với cùng kỳ.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

giải trình chênh lệch trên 10% - báo cáo tài chính quí 2 đã ký.pdf

Về đầu trang