×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

THI đã mua 1.8 triệu cp TBD

06/07/2018 11:280

THI đã mua 1.8 triệu cp TBD

CTCP Thiết bị điện (HOSE: THI) đã mua gần 1.8 triệu cp của CTCP Thiết bị điện Đông Anh (UPCoM: TBD), tăng tỷ lệ sở hữu từ 18.66% lên 24.95%.

Giao dịch được thực hiện từ ngày 05/06/2018 đến ngày 28/06/2018. Với giá trung bình của cổ phiếu TBD trong giai đoạn này vào khoảng 78,000 đồng/cp, ước tính THI đã chi 138 tỷ đồng cho thương vụ này.

Thông tin chi tiết:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thiết bị điện
- Mã chứng khoán: TBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,259,163 CP (tỷ lệ 18.66%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trọng Tiếu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,774,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,774,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,033,163 CP (tỷ lệ 24.95%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/06/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/06/2018.

Nguyên Ngọc

FILI

 

Tags:
Về đầu trang