×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Tuần 30/06 - 06/07: VNM ETF tập trung bán ròng

08/07/2018 08:308

Tuần 30/06 - 06/07: VNM ETF tập trung bán ròng

Trong tuần qua (30/06 - 06/07/2018), hầu hết các cổ phiếu đều được VNM ETF bán ròng.

Số lượng cổ phiếu được bán ròng nhiều nhất là nhóm cổ phiếu STB, NVLSSI với trên 50,000 cp.

Nhóm cổ phiếu VRE, SBT, HPG, VCB, VCG, TCH, ROS, VIC, MSNDPM được bán ròng trong khoảng 20,000 – 40,000 cp. 

Nhóm cổ phiếu NT2, BVH, VNM và KDC được bán ròng với số lượng nhỏ trong khoảng 10,000 – 20,000 cp.

Riêng cổ phiếu HSG không có biến động về số lượng cổ phiếu trong danh mục của VNM ETF trong tuần qua.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tuần 30/06 – 06/07/2018

Tại ngày 06/07/2018, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng giá trị tài sản ròng là 343.1 triệu USD, thấp hơn so với mức 354.4 triệu USD hồi cuối tuần trước.

Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ giảm lần lượt từ 15.89 USD/ccq và 15.97 USD/ccq xuống còn 15.45 USD/ccq và 15.43 USD/ccq trong giai đoạn 30/06 – 06/07/2018.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 06/07/2018
(Khác: Tiền mặt, cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nước ngoài)

Hàn Đông

FILI

Về đầu trang