VPBS: Lãi trước thuế quý 2 tăng 80% nhờ chi phí giảm mạnh

25-07-2018 14:23:04+07:00
25/07/2018 14:23 2
  •  

VPBS: Lãi trước thuế quý 2 tăng 80% nhờ chi phí giảm mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2018 của CTCP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), mặc dù doanh thu hoạt động trong quý giảm nhưng chi phí hoạt động giảm mạnh tới 49% nên Công ty vẫn ghi lãi trước thuế tăng 80% so với cùng kỳ, đạt 138 tỷ đồng.

Trong quý 2/2018, doanh thu hoạt động của VPBS đạt hơn 399 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tự doanh là nguyên nhân chính kéo doanh thu quý 2 của Công ty đi xuống khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 236 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động môi giới chứng khoán và cho vay ký quỹ phần nào đỡ lại cho VPBS khi ghi nhận doanh thu tăng mạnh trong kỳ. Cụ thể, doanh thu môi giới chứng khoán đạt hơn 42 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi từ các khoản phải thu tăng 56% so với cùng kỳ, đạt 45 tỷ đồng.

Về phần chi phí, Công ty ghi nhận chi phí hoạt động giảm mạnh 49% so với quý 2/2018, ở mức 201 tỷ đồng. Chi phi giảm chủ yếu là do Công ty ghi lỗ từ tài sản tài chính FVTPL giảm 61% so với cùng kỳ, ở mức 140 tỷ đồng.

KQKD của VPBS nửa đầu năm 2018

Kết thúc quý 2, nhờ chi phí hoạt động giảm mạnh, VPBS ghi nhận lãi trước thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Tính lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu và lãi sau thuế của VPBS lần lượt đạt 791 tỷ đồng và 251 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 15%, trong khi đó lãi sau thuế lại tăng mạnh 192%.

Tại ngày 30/06/2018, tổng tài sản của VPBS đạt 5,808 tỷ đồng, giảm 15% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu giảm mạnh từ 2,062 tỷ đồng xuống còn 375 tỷ đồng.

Mặt khác, Công ty ghi nhận nợ phải trả cuối quý 2 giảm 15% so với đầu năm, từ 4,972 tỷ đồng xuống còn 3,725 tỷ đồng. Theo đó, cả nợ phải trả ngắn hạn lẫn nợ phải trả dài hạn đều giảm mạnh.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang