Aikya chuyển nhượng hơn 6.7 triệu cp TVP cho công ty con là Dược Aikya

21-08-2018 15:22:42+07:00
21/08/2018 15:22 0
  •  

Aikya chuyển nhượng hơn 6.7 triệu cp TVP cho công ty con là Dược Aikya

Trong khi CTCP Aikya muốn thoái hết hơn 6.7 triệu cp CTCP Dược phẩm TV.Pharm (UPCoM: TVP) thì CTCP Dược Aikya lại muốn gom đúng số lượng này.

Trước đó, Aikya đã mua thành công trọn lô gần 4.4 triệu cổ phiếu (chiếm 43.47% vốn điều lệ) của Dược phẩm TV.Pharm do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu với giá 50,000 đồng/cp.

CTCP Aikya được thành lập từ 12/04/2016 với vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng, có trụ sở tại TP.HCM và hoạt động chính trong lĩnh vực dược phẩm.

CTCP AIKYA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 6,707,993 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP AIKYA

- Mã chứng khoán: TVP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,707,993 CP (tỷ lệ 60.5%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hà Ngọc Sơn

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lưu Hoài Nam

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Đức Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,707,993 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Góp vốn vào công ty con

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2018

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/09/2018.

CTCP Dược Aikya - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 6,707,993 C

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Dược Aikya

- Mã chứng khoán: TVP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hà Ngọc Sơn

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Đức Hoàng

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,707,993 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhận góp vốn từ công ty mẹ

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2018

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/09/2018.

Thái Hương

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang