AMC giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

13-08-2018 13:14:10+07:00
13/08/2018 13:14 0
  •  

AMC giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

CTCP Khoáng sản Á Châu (HNX: AMC) đã có giải trình kết luận ngoại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC bán niên 2018 của AMC.

Đầu tiên, sản phẩm bột đá xuất khẩu của Công ty là sản phẩm thuộc diện không chịu thuế GTGT. Tuy nhiên, Công ty chưa xác định đúng về mức thuế suất GTGT đầu ra và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với các mặt hàng xuất khẩu từ 01/07/2016 đến 31/12/2017. Điều này dẫn đến việc khoản GTGT không được khấu trừ trên BCTC năm 2017 của Công ty bị phản ánh thiếu số tiền 3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã ghi nhận một phần số thuế GTGT tuy nhiên, phần thuế GTGT không được khấu trừ còn lại của các năm trước và số phát sinh trong tháng 1/2018 lần lượt là 1.7 tỷ đồng và 112 tỷ đồng vẫn chưa được ghi nhận. Theo kiểm toán viên, nếu Công ty ghi nhận đầy đủ phần thuế này thì kết quả lợi nhuận sau thuế chưa phần phối kỳ này sẽ tăng lên 392 triệu đồng, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước sẽ giảm đi 3 tỷ đồng.

Phía Công ty cho biết sẽ tiến hành kê khai bổ sung và nộp khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tương ứng với phần doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT của các kỳ trước trong 6 tháng cuối năm 2018.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng không thể xác định được chi phí cấp quyền khai thác phải nộp của AMC đối với mỏ Châu Hồng (Nghệ An) cho toàn bộ thời gian được cấp quyền khai thác và chi phí cần ghi nhận vào kết quả kinh doanh hàng kỳ là bao nhiêu. Do đó, không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Trước ý kiến này, AMC cho biết, hiện Công ty ghi nhận nghĩa vụ phải nộp tiền chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm theo số thông báo của cơ quan thuế. Vì khoản phí này được nộp liên tục trong vòng 11 năm nên Công ty đã tiến hành theo dõi trên khoản mục Chi phí trả trước dài hạn, đồng thời phân bổ vào Chi phí trong kỳ với mức phân bổ theo đường thẳng tương ứng 624.8 triệu đồng/năm (thời hạn khai thác 20 năm).

Liên quan tới vấn đề này, năm 2018, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 44 về khung giá tính thuế thuế tài nguyên khiến tiền cấp quyền khai thác đá hoa trắng trong năm tăng đột biến, hơn 3 lần so với các năm trước. Trước vấn đều này, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn cho phép các doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền năm 2018 theo mức phải nộp của năm 2017, phần thiếu sẽ nộp sau. Theo đó, AMC cho biết vẫn tiến hành nộp tiền cấp quyền năm 2018 theo mức của năm 2017 và tiến hành ghi nhận vào chi phí trong kỳ như các năm trước. Sau khi Bộ Tài chính ban hành văn bản mới sửa đổi thông tư 44, Công ty sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp với quy định.

Về phần ý kiến cho rằng AMC chưa trích trước chi phí hoàn nguyên môi trường các mỏ đá đang được cấp phép khai thác theo các đề án về cải tạo phục hồi môi trường. Nếu khoản phí này được Công ty trích và ghi nhận đầy đủ sẽ khiến lợi nhuận kế toán trước thuế nửa đầu năm 2018 giảm đi 107 triệu đồng. AMC có giải trình rằng, theo đề án cải tạo phục hồi môi trường Công ty lập và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chi phí cải tạo phục hồi môi trường tại mở Châu Quang và Châu Hồng lần lượt là 2.9 tỷ đồng và 2.5 tỷ đồng. Do không chắc chắn về số tiền thực tế cần chi trả khi tiến hành hoàn nguyên phục hồi môi trường nên Công ty chưa thực hiện trích trước khoản chi phí này. Theo đó, AMC sẽ cân nhắc việc ghi nhận dự phòng cho khoản chi phí này. Song song đó, Công ty cho rằng hiện tại, khoản chi phí đang được ghi nhận hoàn toàn phù hợp với hoạt động của Công ty.

Nửa đầu năm 2018, AMC ghi nhận gần 70 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Về phần lợi nhuận, Công ty ghi lãi sau thuế hơn 5.2 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang