AUM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23-08-2018 09:56:00+07:00
23/08/2018 09:56 0
  •  

AUM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AUM của CTCP Vinacafe Sơn Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1.13% (01 cổ phiếu được nhận 113 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành từ ngày 20/09/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang