Bệnh viện của Bầu Hiển tiếp tục lỗ nặng hơn sau soát xét

17-08-2018 14:45:08+07:00
17/08/2018 14:45 1
  •  

Bệnh viện của Bầu Hiển tiếp tục lỗ nặng hơn sau soát xét

Giá vốn và chi phí quản lý tăng thêm sau soát xét, nửa đầu năm 2018, Bệnh viên Giao thông Vận tải (BenhVienGiaoThong) báo lỗ ròng 19 tỷ đồng, tăng thêm so với con số 16 tỷ đồng tự lập trước đó.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2018, doanh thu bán hàng của Bệnh viện Giao thông Vận tải đạt 86.5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong báo cáo tài chính tự lập trước đó, Bệnh viên ghi nhận chi phí giá vốn ở mức 84.4 tỷ đồng, sau soát xét, khoản chi phí này đội lên trên 85.6 tỷ đồng kéo lãi gộp của Bệnh viện chỉ còn hơn 903 triệu đồng, giảm hơn nửa so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, chi phí quản lý của Bệnh viện cũng tăng thêm 1.5 tỷ đồng sau soát xét, ở mức 20.5 tỷ đồng.

Với những điều chỉnh nêu trên, sau soát xét, Bệnh Viện Giao thông vận tải ghi nhận lãi sau thuế đạt 19 tỷ đồng, lỗ nặng hơn so với con số 16 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó.

Bênh cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh đối với báo cáo của Bệnh viện. Tại ngày 30/06/2018, một số chỉ tiêu tài chính và sự kiện, trình bày chi tiết trong thuyết minh của báo cáo này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Cụ thể, nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 9.7 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thục ngày 30/06/2018 là âm 10 tỷ đồng. Lỗ lũy kế tại thời điểm này là 76.8 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc đã lập báo cáo tài chính giữa niên độ trên cơ sở hoạt động liên tục do đã có các kế hoạch giải quyết vấn đề được trình bày.

Bệnh viện Giao thông Vận tải có vốn điều lệ 168 tỷ đồng. Tính tới cuối quý 2/2018, Tập đoàn T&T của Bầu Hiển vẫn đang nắm 51.43% vốn, còn Bộ Giao thông Vận tải sở hữu 32.73% vốn.

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang