Cảng Hải Phòng: Tù mù tài sản trước cổ phần hóa và các khoản vay, kiểm toán tiếp tục nêu ý kiến ngoại trừ

30/08/2018 11:410
  •  

Cảng Hải Phòng: Tù mù tài sản trước cổ phần hóa và các khoản vay, kiểm toán tiếp tục nêu ý kiến ngoại trừ

Liên quan đến việc ghi nhận các tài sản hình thành trước thời điểm cổ phần hóa của PHP và giá trị các khoản vay liên quan đến các tài sản này, kiểm toán đề cập lại ý kiến ngoại trừ tại BCTC soát xét bán niên 2018.

* “Chảo lửa” Cảng Hải Phòng nóng như thế nào?

Trong BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2018 của CTCP Cảng Hải Phòng (HNX: PHP), kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty đã ghi nhận các tài sản hình thành trước thời điểm cổ phần hóa Công ty là cầu cảng số 4, số 5 Bến cảng chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng và gói thiết bị với giá trị còn lại tại ngày 30/06/2018 lần lượt là 163.9 tỷ đồng và 56.2 tỷ đồng. Công ty cũng tạm ghi nhận giá trị các khoản vay liên quan đến các tài sản này và chi phí lãi vay phải trả với số dư tại ngày 30/06/2018 lần lượt là 383.3 tỷ đồng và 148.7 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản kiến nghị rà soát lại cơ sở ghi nhận giá trị tài sản đối với 2 cầu cảng và các nội dung có liên quan đến khoản vay nói trên. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị kiểm tra lại quá trình cổ phần hóa Công ty (trong bối cảnh hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

Tại thời điểm lập báo cáo giữa niên độ này, Công ty chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan quản lý Nhà nước về các nội dung nêu trên. Dựa trên các tài liệu hiện có, kiểm toán không thể xác định được liệu có cần điều chỉnh các khoản mục nói trên và ảnh hưởng, nếu có, đến BCTC hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 của Công ty và các công ty con.

Ngoài ra, kiểm toán có đề cập lại ý kiến ngoại trừ đối với tài sản cố định của Công ty là cầu số 4, số 5, bãi container và một số thiết bị khác được hình thành từ trước thời điểm cổ phần hóa Công ty.

Trong giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018, Công ty chưa ghi nhận thu nhập khác với số tiền là 84.2 tỷ đồng. Đây là giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất cho các cầu cảng, kho bãi đã được công ty con là Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu bàn giao cho UBND Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng trong năm 2017.

Nếu được ghi nhận, lợi nhuận khác và lợi nhuận sau thuế cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018 sẽ tăng thêm với số tiền lần lượt là 84.2 tỷ đồng và 67.4 tỷ đồng. Khoản phải trả khác của Công ty tại ngày 30/06/2018 sẽ giảm đi tương ứng là 84.2 tỷ đồng.

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đã được nêu từ giai đoạn Công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/07/2014 và đã được PHP giải trình bằng văn bản gửi UBCKNN và HNX giai đoạn 2014-2017. Cho đến ngày 30/06/2018, Bộ Tài chính chưa phê duyệt phương án vay trả các khoản vay liên quan đến quyết toán vốn ODA nên vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên.

PHP cho biết, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu đã bàn giao các tài sản là các cầu cảng, kho bãi cho UBND Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Tuy nhiên, do Cảng Hoàng Diệu chưa chính thức ký biên bản bàn giao tài sản với UBND TP Hải Phòng nên Công ty chưa ghi nhận giảm nguyên giá, giá trị khấu hao lũy kế, giá trị còn lại của các tài sản cũng như khoản thu nhập đối với giá trị kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất của các tài sản này trên BCTC hợp nhất giữa niên độ.

Ở một khía cạnh khác, tại BCTC hợp nhất của PHP và các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 đã được một đơn vị kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất đó vào ngày 26/03/2018 liên quan đến việc ghi nhận tài sản cố định và các khoản vay tương ứng được hình thành và phát sinh trước và sau thời điểm cổ phần hóa Công ty.

Đồng thời, BCTC hợp nhất giữa niên độ của Công ty và các công ty con cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2017 cũng được doanh nghiệp kiểm toán này soát xét và đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với BCTC trên.

Về kết quả kinh doanh sau soát xét 6 tháng 2018, doanh thu của PHP vẫn giữ nguyên với hơn 980 tỷ đồng. Lãi ròng tăng nhẹ từ hơn 158 tỷ đồng ở báo cáo tự lập lên gần 160 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

BCTC hop nhat ban nien nam 2018-signed(1).pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang