Cổ phiếu vẫn dò đáy, Tổng giám đốc FIT thừa nhận ảnh hưởng của quá trình tái cấu trúc đã bắt đầu lộ rõ

30/08/2018 09:281
  •  

Cổ phiếu vẫn dò đáy, Tổng giám đốc FIT thừa nhận ảnh hưởng của quá trình tái cấu trúc đã bắt đầu lộ rõ

Tổng giám đốc FIT thừa nhận, trong quý 2/2018 Công ty chấp nhận lỗ để cắt bỏ hoặc thu hẹp những mảng kinh doanh và tài sản hoạt động không hiệu quả tại các công ty con. Những ảnh hưởng đầu tiên về tài chính của quá trình tái cấu trúc đã bắt đầu bộc lộ.

Tại báo cáo tài chính riêng lẻ sau soát xét 6 tháng 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của CTCP Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) đều tăng hơn 21 tỷ đồng so với trước soát xét, lần lượt lên mức 69 tỷ đồng và gần 41 tỷ đồng.

 

Theo giải trình của FIT, sở dĩ có sự chênh lệch này do Công ty ghi nhận bổ sung khoản cổ tức phải thu từ CTCP Dược phẩm Cửu Long số tiền hơn 21 tỷ đồng làm tăng doanh thu tài chính và lợi nhuận trước thuế. Do đây là khoản doanh thu từ cổ tức nên không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do đó cũng làm tăng lợi nhuận sau thuế. Số tiền này Công ty đã nhận được vào tháng 7/2018. Đây là giao dịch nội bộ trong tập đoàn nên không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trên báo cáo hợp nhất.

Mặc dù sau soát xét lợi nhuận tăng đáng kể nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2017 thì chỉ tiêu này của FIT vẫn giảm mạnh 41% so với mức 69 tỷ đồng của cùng kỳ 2017. Theo FIT, ảnh hưởng lớn nhất là do doanh thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán và hoạt động hợp tác đầu tư giảm gần 12 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chi phí tài chính lại tăng hơn 22 tỷ đồng do dự phòng đầu tư chứng khoán tăng gần 7 tỷ đồng, chi phí lãi vay cũng tăng gần 5 tỷ đồng, bên cạnh đó cùng kỳ năm trước phát sinh khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán làm tăng gần 11 tỷ đồng.

Cuối cùng, theo báo cáo tài chính bán niên hợp nhất, lợi nhuận sau thuế giảm tới 74 tỷ đồng, xuống còn 14.4 tỷ đồng (quý 2/2018 âm 7.5 tỷ đồng) do ảnh hưởng nhiều từ các công ty con.

Trong đó, tại TSC ghi nhận mức lỗ hơn 2 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng đầu tư vào CTCP Giống cây trồng Nông Tín hơn 2 tỷ đồng; FIT Consumer lợi nhuận sau thuế giảm gần 2 tỷ đồng; Westfood lợi nhuận sau thuế cũng giảm hơn 5 tỷ đồng; FIT Cosmetics cũng giảm 3.5 tỷ đồng do hoạt động kém hiệu quả.

Thêm vào đó, tại công ty con DCL lợi nhuận cũng giảm 32 tỷ đồng do giá nguyên vật liệu và chi phí sản xuất tăng, chi phí tài chính cũng tăng do ghi nhận phát sinh trái phiếu chuyển đổi (gồm chi phí lãi phải trả cho nhà đầu tư trái phiếu và chi phí quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, chi phí tài chính phát sinh từ chênh lệch tỷ giá) là 10.5 tỷ đồng.

Ngoài ra, FIT Việt Nam cũng giảm 5.5 tỷ đồng lợi nhuận do doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí tài chính lại tăng. Đối với Bất động sản FIT, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 1.3 tỷ đồng do hoạt động tài chính giảm.

Vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức phía trước

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trong quý 2/2018 FIT chấp nhận lỗ để cắt bỏ hoặc thu hẹp những mảng kinh doanh và tài sản hoạt động không hiệu quả tại các công ty con. Bên cạnh đó, thị trường không thuận lợi đã làm giảm lợi nhuận hoạt động tài chính, vốn là thế mạnh của Công ty trước đây. 

Bà Nguyệt cũng cho biết, những ảnh hưởng đầu tiên về tài chính của quá trình tái cấu trúc đã bắt đầu bộc lộ. Mặc dù đó không phải là điều mà cổ đông mong muốn nhìn thấy trong ngắn hạn, về dài hạn FIT tự tin đang làm cho mảng kinh doanh khỏe hơn và rõ nét hơn. Bà cũng cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đang chờ đón.

FIT sẽ tuyển dụng vị trí lãnh đạo mới cho mảng Dược phẩm là một bước đi kỳ vọng sẽ tốt hơn trong tương lai. Hiện FIT đang nắm hơn 71% vốn DCL, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của DCL là ông Nguyễn Văn Sang, còn bà Nguyệt giữ chức Phó Chủ tịch.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu FIT vẫn đang dò đáy khi sắp về mốc 4,000 đồng/cp, giảm gần 67% trong vòng 1 năm qua.

Biến động cổ phiếu FIT trong vòng 12 tháng qua

Thái Hương

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang