Đất Xanh mua lại công ty vừa thành lập Bất động sản Hà An

14-08-2018 09:17:34+07:00
14/08/2018 09:17 0
  •  

Đất Xanh mua lại công ty vừa thành lập Bất động sản Hà An

Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh ngày 13/08, DXG sẽ nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Theo đó, Phó Tổng Giám đốc Trần Công Luận được ủy quyền thực hiện đam phán, ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng và các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Được biết, Bất động sản Hà An vừa mới được thành lập vào ngày 23/02/2018 với người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Đức Lâm. Công ty có trụ sở tại số 18 Kha Vạn Cân, tỉnh Bình Dương.

Trước đó vào ngày 10/08/2018, HĐQT DXG đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 470 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, có mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu.

Tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ nguồn tiền mặt của DXG tại các thời điểm thanh toán gốc và lãi trái phiếu, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các tài sản đảm bảo và các nguồn hợp pháp khác.

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:
20180813_20180813 - DXG - NQ HDQT VV NHANCHUYEN NHUONG CP CONG TY HA AN.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang