×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Franklin Templeton Investments thoái vốn số lượng lớn

27/08/2018 09:593

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 18 - 24/08

Franklin Templeton Investments thoái vốn số lượng lớn

Tuần qua (18 - 24/08), giao dịch quỹ nổi bật nhất là động thái thoái hàng của nhóm quỹ Franklin Templeton Investments.

* Taiso mạnh tay gom, cổ phiếu DHG vẫn rớt thảm

Cụ thể, ngày 21/08/2018, FTIF - Templeton Frontier Markets Fund, TGIT - Templeton Emerging Markets Small Cap Fund, TGIT - Templeton Frontier Markets Fund và Templeton Frontier Markets Fund đồng loạt thoái 2.1 triệu cp, 607,640 cp, 265,120 cp và 64,250 cp DHG của Dược Hậu Giang; làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống lần lượt còn 2.83% (3.7 triệu cp), 0.82% (1 triệu cp), 0.36% (466,848 cp) và 0.09% (113,154 cp). Theo đó, tỷ lệ sở hữu DHG của tổng nhóm có liên quan giảm từ 6.42% xuống còn 4.09%, tương đương gần 5.4 triệu cp.

Tính theo giá cổ phiếu DHG 96,000 đồng/cp (ngày 21/08), nhóm quỹ Franklin Templeton Investments thu về gần 292 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, với lý do đầu tư, America LLC gom 4,500 cp TRC của Cao su Tây Ninh và 9,900 cp ITD của Công nghệ Tiên Phong, làm tăng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 6.01% (gần 1.8 triệu cp) và 6.02% (1.1 triệu cp).

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 18-24/08
Nguồn: HSX, HNX, VSD, SSC

Hàn Đông

FILI

Về đầu trang