HDO: Bị cưỡng chế do nợ thuế nhiều năm, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

30/08/2018 17:142
  •  

HDO: Bị cưỡng chế do nợ thuế nhiều năm, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Tại BCTC soát xét bán niên 2018 của CTCP Hưng Đạo Container (UPCoM: HDO), bên cạnh việc giảm lỗ 2.5 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó, kiểm toán viên đã đưa ra nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HDO.

Theo BCTC soát xét bán niên 2018, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty đang bị Cơ quan thuế phong tỏa tài khoản và thu hồi hóa đơn nên trong 6 tháng đầu năm 2018 có sự chênh lệch thiếu giữa kê khai thuế so với số liệu hạch toán kế toán trên sổ sách kế toán. Trong đó, khoản mục doanh thu và thu nhập khác từ thanh lý tài sản chênh lệch 14.4 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng chênh lệch 1.4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kiểm toán cũng nhấn mạnh việc Công ty đang bị Chi Cục thuế Quận Bình Thạnh thi hành các quyết định cưỡng chế phong tỏa tài khoản, thu hồi hóa đơn và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM rút Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty do tình trạng nợ đọng tiền thuế đã nhiều năm. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Khả năng hoạt động liên tục phụ thuộc vào sự hợp tác của Công ty và các quyết định từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tính đến ngày 30/06/2018, tổng số nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn gần 63 tỷ đồng. Như vậy, Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ ngắn hạn.

Ngoài ra, bên cạnh ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của kiểm toán vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề khác. Tại BCTC bán niên kết thúc ngày 30/06/2017 đã được soát xét bởi một đơn vị kiểm toán khác, kiểm toán viên của đơn vị này đã từ chối đưa ra ý kiến về công tác soát xét BCTC đối với BCTC giữa niên độ phát hành ngày 29/08/2017. Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến này bao gồm:

  • Không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho, tài sản cố định, tài sản thuê tài chính tại ngày 31/12/2016;
  • Có chứng kiến kiểm kê nhưng bằng chứng thu thập được không đủ cơ sở để đưa ra kết luận hợp lý về giá trị hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định thuê tài chính;
  • Không xác định được việc ghi giảm giá trị hàng tồn kho trong kỳ từ việc theo dõi tài sản thiếu chờ xử lý và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho có cần phải điều chỉnh đối với báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 30/06/2017 hay không;
  • Không thể xác định được tính chính xác của giao dịch Công ty nhận chuyển nhượng 3 triệu cổ phần của CTCP Sài Gòn Chấn Phát từ bà Phạm Thị Tuyết do Công ty dùng tiền mặt để thanh toán chuyển nhượng cổ phần;
  • Đến thời điểm soát xét báo cáo, chỉ còn chi nhánh CTCP Hưng Đạo Container tại Hà Nội chưa bị phong tỏa tài khoản, chưa bị thu hồi hóa đơn và phần nhấn mạnh về sự nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Sau soát xét, nhờ doanh thu tăng gần 36%, từ 8.6 tỷ đồng lên 11.7 tỷ đồng, cộng với việc giá vốn hàng bán giảm hơn 33% nên đã giảm phần nào các khoản lỗ. Trong đó, lỗ ròng từ 14.5 tỷ đồng trước soát xét đã giảm lỗ còn 12 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 trước và sau soát xét của HDO. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2018 của HDO

Trên sàn, sau một thời gian dài lình xình đi ngang quanh mức 1,000 đồng/cp, cổ phiếu HDO đã có sự bứt phá tạo đỉnh 1,300 đồng/cp vào hồi đầu tháng 5, nhưng sau đó đã giảm dần và kết phiên chiều 30/08 ở mức 600 đồng/cp.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

Báo cáo kiểm toán bán niên 2018.compressed.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang