PIV: Kiểm toán "bó tay", cổ phiếu bị hủy niêm yết từ 30/08

20-08-2018 13:40:58+07:00
20/08/2018 13:40 0
  •  

PIV: Kiểm toán "bó tay", cổ phiếu bị hủy niêm yết từ 30/08

Theo BCTC soát xét bán niên 2018, doanh thu thuần năm 2018 của CTCP PIV chỉ giảm 4% xuống còn 10 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm đến 90% chỉ còn vỏn vẹn 154 triệu đồng và có nguy cơ bị huy niêm yết do kiểm toán từ chối nêu ý kiến.

Kết quả kinh doanh soát xét bán niên 2018 của PIV
Đvt: Triệu đồng

Trong đó doanh thu Công ty chủ yếu đến từ bán hàng hóa nội địa, so với năm trước Công ty không còn phát sinh doanh thu từ mảng xuất khẩu hàng hóa và thi công xây dựng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 59% lên 12.4 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng mạnh 43% lên 5.6 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay chỉ chiếm gần 1 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng mạnh 147% lên 6.1 tỷ đồng.

Sau soát xét lãi ròng PIV giảm đến 90% do thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng lên đến 1.1 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ có 1.26 tỷ đồng.

Cũng tại BCTC soát xét, kiểm toán viên đã từ chối đưa ra kết luận do không thu thập đầy đủ bằng chứng để làm cơ sở đưa ra kết luận.

Thứ nhất, kiểm toán chưa thu thập được BCTC đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017, BCTC đã soát xét từ 01/01-30/06/2018 của Công ty nhận vốn góp là CTCP Thương mại Trường Lưu Thủy (Công ty liên kết của PIV) với giá trị ghi sổ 48 tỷ đồng, mệnh giá là 20 tỷ đồng, tương đương 20% vốn chủ sở hữu. PIV chưa cung cấp cho kiểm toán kế hoạch, phương án đầu tư và hiệu quả dự kiến khoản đầu tư này mang lại.

Thứ hai, kiểm toán cũng chưa được cung cấp kế hoạch phương án ủy thác đầu tư của PIV liên quan đến khoản ủy thác đầu tư 115 tỷ (chiếm 25.5% tổng tài sản Công ty) với các cá nhân Nguyễn Thị Định (41 tỷ), Phạm Thị Mai Hương (36 tỷ) và Trịnh Thị Huyền Trang (38 tỷ đồng). Các hợp đồng này được phát sinh từ năm 2017 và tiếp tục được gia hạn trong nửa đầu năm 2018 mà không có quy định tài sản đảm bảo của bên nhận tiền hoặc bên cam kết bảo lãnh thứ 3.

Tại ngày 30/06/2018, PIV có hai khoản phải thu khách hàng gồm Shenzhen Xinshen Co., Ltd (193.5 tỷ đồng) và Bao Hong Trade Guangxi PingXiang Co.,Ltd (74.4 tỷ đồng), chiếm 53.64% tổng tài sản của Công ty. Đây là số dư bán hàng trả chậm cho khách hàng nước ngoài, dưới hình thức tín chấp, không có các tài sản đảm bảo hoặc cam kết bảo lãnh của bên thứ ba.

Kiếm toán cũng chưa cung cấp các tài liệu liên quan đến công tác kiểm kê cũng như tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho cho mượn liên quan đến khoản “Phải thu về hàng tồn kho cho mượn”, số tiền: 3.87 tỷ đồng đang được phản ánh trên khoản mục “Phải thu ngắn hạn khác” trên Bảng cân đối kế toán.

Hiện tại cổ phiếu PIV đã bị Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định hủy niêm yết từ ngày 30/08/2018 do bị tổ chức kiểm toán từ chối đưa ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017. Ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là 29/08/2018.

Biến động giá cổ phiếu PIV trong 12 tháng qua

Theo đó giá cổ phiếu trên sàn trong 12 tháng qua cũng đã giảm mạnh từ mức gần 50,000 đồng/cổ phiếu vào ngày 10/10/2017 xuống đến ngày thứ sáu tuần trước (17/08) đóng cửa chỉ còn 1,000 đồng/cổ phiếu tương ứng mức giảm gần 98% so với thời điểm cao nhất.

 Dương Lâm

 FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang