×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Sau soát xét, lãi ròng bán niên 2018 của Netland đạt 30.8 tỷ đồng

10/08/2018 15:140

Sau soát xét, lãi ròng bán niên 2018 của Netland đạt 30.8 tỷ đồng

CTCP Bất động sản Netland (HNX: NRC) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018, trong đó, phần lớn các khoản mục không chênh lệch nhiều so với trước soát xét.

*Netland: Lãi ròng nửa đầu năm 2018 gấp 5 lần cùng kỳ năm trước

Cụ thể, doanh thu thuần vẫn giữ nguyên mức 84.8 tỷ đồng, giá vốn hàng bán ghi nhận 19.96 tỷ đồng, lãi gộp đạt 64.84 tỷ đồng.

Ở phần chi phí khác có sự điều chỉnh nhẹ, giảm từ 711 triệu đồng xuống còn 577 triệu đồng; dẫn đến giảm lỗ khoản mục lợi nhuận khác 133 triệu đồng, còn âm 577 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế theo đó tăng nhẹ từ 36.86 tỷ đồng trước soát xét lên 36.99 tỷ đồng, tức tăng khoảng 178 triệu đồng.

Ngược lại, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành tăng 133 triệu đồng so với trước soát xét, lên mức 7.85 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí thuế TNDN hoãn lại giảm từ 4.2 tỷ đồng xuống còn 2.63 tỷ đồng. Từ sự điều chỉnh ở hai khoản mục trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm gần 1.6 tỷ đồng, tức chỉ đạt 30.83 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

BCTC 6 thang dau 2018 - NRC (hop nhat).pdf
Về đầu trang