TTF: Sau soát xét tăng lỗ thêm 124 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

30/08/2018 10:112
  •  

TTF: Sau soát xét tăng lỗ thêm 124 tỷ đồng, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Sau soát xét, một số chỉ tiêu tài chính của TTF biến động bất lợi khi tăng lỗ thêm 124 tỷ đồng. Bên cạnh đó, kiểm toán cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh đối với các khoản lỗ phát sinh trong kỳ kế toán kết thúc tại ngày 30/06/2018.

Kết quả kinh doanh trước và sau soát xét của TTF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2018 của TTF

Theo BCTC soát xét bán niên hợp nhất năm 2018 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF), doanh thu giảm nhẹ 3.7%, chỉ còn 314 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại tăng hơn 50% so với báo cáo tự lập trước đó, dẫn đến lỗ gộp gấp hơn 58 lần, ghi nhận âm 196 tỷ đồng.

Chi phí tài chính và chi phí lãi vay giảm trên 30%, lần lượt ghi nhận 97 tỷ đồng và 79 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% và 3% với 9 tỷ đồng và 439 tỷ đồng.

Kết quả sau soát xét, các khoản lỗ của TTF đều tăng thêm hơn 20%. Trong đó, lợi nhuận trước thuế âm gần 732 tỷ đồng, trong khi ở báo cáo tự lập trước đó chỉ âm 568 tỷ đồng. Lỗ ròng lũy kế 6 tháng đầu năm tăng lên 685 tỷ đồng.

Tại BCTC soát xét bán niên 2018, kiểm toán đã nhấn mạnh khoản lỗ thuần 732 tỷ đồng phát sinh trong kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2018. Cũng tại ngày này, Công ty gánh chịu khoản lỗ lũy kế hơn 2,092 tỷ đồng. Đồng thời, nợ phải trả ngắn hạn của nhóm công ty đã vượt tài sản ngắn hạn gần 101 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

2018-06-30 - TTF - Consolidated FS - V.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang