×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VPS: Doanh thu và giá vốn 6 tháng lệch pha đẩy lãi ròng giảm mạnh

10/08/2018 17:250

VPS: Doanh thu và giá vốn 6 tháng lệch pha đẩy lãi ròng giảm mạnh

Theo BCTC bán niên hợp nhất mới được công bố của CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam(VIPESCO, HOSE: VPS) doanh thu thuần chỉ giảm nhẹ 3% nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm tới 37%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của VPS
Đvt: tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của VPS đạt 321 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ. Ngược lại, giá vốn lại tăng nhẹ 2% lên mức 236 tỷ đồng khiến cho lãi gộp 6 tháng đầu năm giảm 15% còn 85 tỷ đồng.

Về doanh thu tài chính tăng nhưng không đáng kể chỉ đạt mức 5 tỷ đồng. Chi phí tài chính là 4 tỷ đồng trong đó 2 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng  giảm 16% xuống còn 38 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí quản lý chỉ giảm nhẹ 6% xuống  24 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch năm 2018 Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 760 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 48.8 tỷ đồng. Như vậy tổng doanh thu 6 tháng đầu năm Công ty đã đạt 44% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 36.8% so với kế hoạch.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của Công ty, khoản mục chiếm tỷ trọng nhiều là hàng tồn kho tăng từ 176 tỷ đồng lên 185 tỷ đồng, chiếm 45%. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ từ 149 tỷ đồng xuống còn 113 tỷ đồng, chiếm 27% khoản mục.

Biến động giá cổ phiếu VPS trong 12 tháng qua

Giá cổ phiếu của Công ty đã giảm 45% sau khi đạt đỉnh 21,300 đồng/cổ phiếu vào ngày 12/07/2017 và hiện đang ở mức 14,500 đồng/cp vào cuối phiên giao dịch hôm nay (10/08) nhưng vẫn trong kênh xu hướng giảm kể từ đầu năm 2018.

Dương Lâm

FILI

Về đầu trang