×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

BaoVietbank: Chi phí dự phòng "ăn mòn" 92% lợi nhuận 6 tháng đầu năm

12/09/2018 17:172

BaoVietbank: Chi phí dự phòng "ăn mòn" 92% lợi nhuận 6 tháng đầu năm

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) chỉ đạt 24 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, giảm 58% và 60% so với cùng kỳ năm trước.

BaoVietBank vừa công bố báo cáo hợp nhất bán niên năm 2018, theo đó, thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm giảm 33% cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 267 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các hoạt động đều ghi nhận lãi tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ cao gấp đôi so với năm trước, đạt 28 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng tăng 56% đạt 14 tỷ đồng. Đáng chú ý là lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh cao gấp 9.4 lần cùng kỳ, đạt 264 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 61% lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 289 tỷ đồng. Chi phí dự phòng ăn mòn 92% lợi nhuận của BaoVietBank, do đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế chỉ còn 24 tỷ đồng và 18 tỷ đồng, giảm 58% và 60% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh bán niên 2018 của BaoVietBank (Đvt: Tỷ đồng)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 2,280 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là dương 908 tỷ đồng, nguyên nhân là do tăng các khoản tiền gửi và vay các TCTD 8,033 tỷ đồng, tăng khác về công nợ hoạt động 136 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư lỗ 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 567 triệu đồng.

Tại thời điểm 30/06/2018, tổng tài sản của BaoVietBank đạt 41,886 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng và dư nợ cho vay lần lượt đạt 25,083 tỷ đồng và 23,317 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% và 8% so với đầu năm.

Mặc dù nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 39% nhưng nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 13% so với đầu năm. Theo đó, tổng nợ xấu của BaoVietBank tính đến 30/06/2018 giảm nhẹ 4% so với đầu năm, còn 790 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay tuy giảm nhẹ so với 3.79% hồi đầu năm nhưng vẫn còn cao ở mức 3.35%.

Chất lượng nợ vay bán niên 2018 của BaoVietBank. Đvt: Tỷ đồng

Cát Lam

FILI

Về đầu trang