×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Cuộc "đổi ngôi" tại Eximland

18/09/2018 08:292

Cuộc "đổi ngôi" tại Eximland

Vào ngày 17/09/2018, lãnh đạo chủ chốt của Eximland có sự “đổi ngôi”.

Cụ thể, HĐQT CTCP Bất động sản Exim (OTC: Eximland) đã thống nhất thông qua đơn từ nhiệm Tổng Giám đốc và không làm người đại diện pháp luật của ông Lý Văn Nghĩa, cũng như đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Khương Tố Huệ từ ngày 17/09/2018.

Đồng thời, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Đặng Xuân Bảo giữ chức danh Tổng Giám đốc và ông Lý Văn Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 17/09/2018.

Được biết, ông Đặng Xuân Bảo vừa được bổ nhiệm vào HĐQT Eximland từ ngày 07/06/2018.

Ông Lý Văn Nghĩa - Tân Chủ tịch HĐQT Eximland

Còn ông Lý Văn Nghĩa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Eximland vào năm 2015. Hiện ông Lý Văn Nghĩa đang là cổ đông lớn nhất góp 164.3 tỷ đồng vào vốn điều lệ của Eximland, tương ứng tỷ lệ 39.3%.

Tình hình hoạt động kinh doanh lúc bấy giờ của Eximland có thể được đánh giá là mất phương hướng khi “không có chiến lược ngắn cũng không có chiến lược dài”. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm đó các cổ đông đã thống nhất thay mới 4/5 Thành viên HĐQT khi không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014.

Kết quả kinh doanh của Eximland trong những năm gần đây biểu hiện sự giảm sút khi lãi ròng mỗi năm ngày một vơi đi. Trong năm 2015, Eximland báo lãi 9 tỷ đồng, con số này vụt lên 46 tỷ đồng ở năm 2016 nhưng rồi giảm còn 3 tỷ đồng ở năm 2017.

Theo BCTC soát xét bán niên 2018, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Eximbank đạt hơn 68 tỷ đồng, lãi ròng hơn 2 tỷ đồng (cùng kỳ báo lỗ gần 9 tỷ đồng).

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

Bo Nhiem TGD_CTHDQT.pdf

BCTCHN_6T_2018.pdf

Về đầu trang