IDJ: Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã thoái hết 6.5 triệu cp

26/09/2018 08:570
  •  

IDJ: Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã thoái hết 6.5 triệu cp

CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương đã bán 6.5 triệu cp và không còn là cổ đông của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ). Thời gian diễn ra giao dịch từ 08/08/2018 - 05/09/2018.

Về mặt kinh doanh, nửa đầu năm 2018, IDJ đạt doanh thu thuần hơn 77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.78 tỷ đồng; lần lượt giảm 47% và 54% so với cùng kỳ 2017.

Trong năm qua, cổ phiếu IDJ có khối lượng giao dịch bình quân 16,630 cp/ngày, tuy nhiên thanh khoản quý gần nhất èo uột ở mức giao dịch bình quân 2,394 cp/ngày. Cổ phiếu IDJ kết phiên chiều 13/09/2018 tại giá 2,400 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu IDJ từ 01/01/2018. Nguồn: VietstockFinance

Thông tin chi tiết:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,522,400 CP (tỷ lệ 20.01%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Thị Quy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoài Giang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hoàng Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 197,700 CP (tỷ lệ 0.61%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đỗ Lăng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,522,400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6,522,400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/08/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2018.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang