MTP từ bỏ quyền kiểm soát ở Medipharco Tenamyd BR s.r.l

28-09-2018 21:23:00+07:00
28/09/2018 21:23 0
  •  

MTP từ bỏ quyền kiểm soát ở Medipharco Tenamyd BR s.r.l

CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) vừa công bố nghị quyết về việc chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l.

Theo đó, MTP đã chuyển nhượng 600,000 cổ phần của CTCP Liên doanh Dược phẩm Medipharco Tenamyd BR s.r.l (gọi tắt MTBR) cho 5 nhà đầu tư cá nhân, với giá 10,000 đồng/cp. Sau giao dịch, MTP còn sở hữu 2.4 triệu cp MTBR, tương ứng 48% tỷ lệ sở hữu.

Danh sách nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần của MTBR

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang