UBND TPHCM nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân Thủ Thiêm

21/09/2018 11:27
21-09-2018 11:27:38+07:00

UBND TPHCM nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân Thủ Thiêm

Đúng 9 giờ hôm nay, 21-9, UBND TPHCM tổ chức họp báo để thông tin việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cuộc họp báo do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì. Tham dự buổi họp báo còn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TP; thủ trưởng các sở Thông tin Truyền thông, Nội vụ, Tài nguyên- Môi trường, Quy hoạch- Kiến trúc, Thanh tra, Ban Quản lý- Đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT), Chủ tịch UBND quận 2.

Buổi họp báo nhằm thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo số 1483 ngày 4-9-2018 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về KĐTMTT trên địa bàn quận 2.

Cam kết đảm bảo quyền lợi của người dân

Mở đầu buổi họp báo, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo của TTCP.

Sau khi khái quát tình hình triển khai đầu tư xây dựng KĐTMTT, Chánh Văn phòng UBND TP đã thông tin một số vi phạm theo Thông báo 1483 của TTCP. “Với các vi phạm như TTCP đã nêu, UBND TP xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt; chân thành xin lỗi nhân dân TP, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực khoảng 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua” – ông Hoan nhấn mạnh.

Theo Chánh Văn phòng UBND TP, trên tinh thần cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình đầu tư, xây dựng KĐTMTT, quan điểm của TP là quán triệt, chấp hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của Chính phủ, TTCP liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của công dân về KĐTMTT.

Theo ông Hoan, việc thực hiện các kết luận của Chính phủ, TTCP phải đảm bảo đúng chính sách pháp luật, đền bù thiệt hại. Đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, của nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân sử dụng đất.

TP sẽ kiểm tra, làm rõ các tình tiết, có xem xét quá trình và hoàn cảnh lịch sử từng vụ việc, tổ chức đối thoại công khai, lắng nghe ý kiến của người dân, trao đổi thống nhất tạo sự đồng thuận về hướng giải quyết. Bảo đảm không để người dân bị thiệt thòi do bất cập về chính sách và sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xác định rõ thời gian, lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc. “Trường hợp người dân khiếu nại gặp khó khăn, xem xét vận dụng chính sách xã hội để có biện pháp hỗ trợ phù hợp” - ông Hoan khẳng định.

Chánh Văn phòng UBND TP HCM Võ Văn Hoan (đứng) thông tin kế hoạch thực hiện Thông báo của TTCP.

Cũng theo ông Hoan, với những nội dung được Chính phủ, TTCP kết luận, chính quyền TP đã triển khai đúng thì phải được khẳng định, kiên trì giải thích, vận động thuyết phục các tổ chức, cá nhân tiếp tục thực hiện.

Ông Hoan nhấn mạnh: “Còn các vụ việc được kết luận là chính quyền TP làm sai quy định của pháp luật thì cương quyết sửa chữa, khắc phục các thiếu sót, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân và phù hợp với tình hình thực tiễn TP”.

Quang cảnh buổi họp báo

Công khai 6 bước thực hiện

Về kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông báo 1483 của TTCP, ông Hoan nói song song với quá trình thanh tra của TTCP giải quyết các vụ việc khiếu nại của công dân, lãnh đạo TP cũng chủ động thành lập ban chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người (trong đó có KĐTMTT), đã thành lập Tổ công tác giải quyết trường hợp kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện quy hoạch KĐTMTT do đồng chí Chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng; thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chủ tịch UBND quận 2 làm tổ trưởng.

Cụ thể, đầu tiên TP tổ chức họp báo với nội dung công khai tiếp thu kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ; nhận thiếu sót của UBND TP qua các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng KĐTMTT; công bố kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện của chính quyền TP trong thời gian tới.

Hai là, tổ chức gặp gỡ các hộ dân là đại diện các hộ dân khiếu nại liên quan đến phạm vi ranh quy hoạch và một số trường hợp đã chấp thuận chủ trương di dời nhưng còn khiếu nại về chính sách hỗ trợ. Nội dung: công khai tiếp thu kết quả kiểm tra của TTCP; nhận thiếu sót của UBND TP và các cơ quan chức năng các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng KĐTMTT; công bố kế hoạch triển khai các giải pháp thực hiện của chính quyền TP trong thời gian tới; lấy ý kiến của đại diện các hộ dân về chính sách (bổ sung) bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư. Thời gian thực hiện: trước ngày 30-10.

Ba là, về quy hoạch và thu hồi đất thực hiện KĐTMTT: căn cứ vào kết luận của Chính phủ, rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiếp tục thực hiện quy hoạch KĐTMTT, trong đó có khoảng 4,3 ha khu phố 1, phường Bình An. Thời gian hoàn tất trước 15-10.

Bốn là, xây dựng chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân trong phần đất diện tích khoảng 4,3 ha khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTMTT theo kết luận của TTCP. Thời gian thực hiện: trước ngày 30-11. Đồng thời rà soát các trường hợp có khiếu nại còn lại và phê duyệt chính sách bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Thời gian hoàn tất trước 15-10.

Năm là, tổ chức kiểm tra. Rà soát các dự án trong khu tái định cư quy hoạch theo kết luận của TTCP. Thời gian thực hiện trước 1-11.

Sáu là, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan thời điểm phát sinh vụ việc theo phân cấp quản lý cán bộ. Thời gian thực hiện trước 30-11.

Về biện pháp thực hiện: UBND TP sẽ phối hợp với TTCP và các bộ ngành trung ương có liên quan, trao đổi chặt chẽ trong quá trình thực hiện để thống nhất về cách thực hiện đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn của TP, xử lý kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh. Trong quá trình thực hiện, thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND quận 2 chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mặt công tác liên quan theo chức trách, nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, đạt yêu cầu đặt ra. Trong quá trình thực hiện Kết luận của TTCP, đối với các vấn đề mới, chưa có tiền lệ hay đụng chạm đến quyền lợi cơ bản của người dân, UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để có chủ trương thống nhất về các giải pháp cần triển khai.

Nội dung Thông báo số 1483

Theo như Thông báo số 1483 của TTCP, trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng KĐTMTT, UBND TP và các sở, ngành liên quan đã để xảy ra khuyết điểm, vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi của một số hộ dân sinh sống trên địa bàn, phát sinh khiếu nại.

Toàn cảnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, về ranh quy hoạch, việc UBND TP điều chỉnh giảm 23,3 ha là không đúng thẩm quyền, nhất là tăng 4,3 ha ở khu phố 1, phường Bình An là không đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Trách nhiệm trực tiếp thuộc về Kiến trúc sư trưởng TP, các sở, ngành liên quan và UBND TP. Như vậy, việc khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch đối với 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTMTT là có cơ sở, cần sớm được xem xét và giải quyết phù hợp.

Về thu hồi đất, UBND TP có quyết định thu hồi phần diện tích 4,3 ha để thực hiện KĐTMTT là chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch Thủ tướng duyệt. Trách nhiệm thuộc về Công ty Đo đạc Địa chính- Công trình, Sở Địa chính, UBND quận 2 và UBND TP.

Về khu tái định cư 160 ha, UBND TP đã vi phạm các quy định pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt và thu hồi đất trong phạm vi này. Việc TP giao đất cho 151 dự án với tổng diện tích hơn 144 ha cho doanh nghiệp làm nhà ở, văn phòng, khu vui chơi… dẫn đến không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch Thủ tướng phê duyệt, làm phá vỡ quy hoạch, việc xây dựng KĐTMTT bị đình trệ do người dân khiếu nại kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Từ những sai phạm trên, TTCP đề nghị UBND TP kiểm điểm, chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; thu hồi đất, đền bù, tái định cư; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ… để xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời công khai, nhận trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm, dẫn đến khiếu nại kéo dài trong thời gian vừa qua.

Sau khi có kết luận của TTCP, nhiều hộ dân khiếu nại liên quan đến dự án KĐTMTT cho biết họ "vừa ức vừa buồn" khi đất của họ nằm ngoài ranh nhưng vẫn bị thu hồi. Là một trong những hộ dân gần 20 năm đi khiếu nại, bà Nguyễn Thị Giáp (78 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Bình An) nói kết luận của TTCP đã phần nào giúp người dân có niềm tin hơn vào chính quyền. Bà mong vụ việc tới đây được giải quyết dứt điểm để người dân yên tâm hơn và sớm ổn định cuộc sống. "Bất kỳ sự đổi mới nào cũng phải có sự trả giá. Đây là sai sót của TP, chúng ta phải dũng cảm thừa nhận cái sai và giải quyết sớm cho người dân, chứ không phải vì sợ chịu trách nhiệm mà kéo dài" - bà Giáp bày tỏ.

KĐTMTT tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, đối diện quận 1 (cách 300 m đường chim bay), được kỳ vọng đẹp nhất Đông Nam Á. Đây là trung tâm hiện đại và mở rộng của TP với các chức năng về tài chính, văn hoá, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí...

"Siêu dự án" này có gần 15.000 hộ dân thuộc diện đền bù, giải tỏa. Kể từ khi Thủ tướng ký Quyết định 367 phê duyệt quy hoạch KĐTMTT vào ngày 4-6-1996 đến nay, quá trình triển khai dự án trải qua 4 đời chủ tịch UBND TP gồm: ông Võ Viết Thanh (1996 - 2001), ông Lê Thanh Hải (2001 - 2006), ông Lê Hoàng Quân (2006 - 2015) và đương nhiệm là ông Nguyễn Thành Phong. Theo kết luận của TTCP vừa công bố, sai phạm tại Thủ Thiêm chủ yếu là điều chỉnh ranh quy hoạch và bố trí đất tái định cư trong giai đoạn đầu thực hiện dự án. Đây chính là nguyên nhân của việc khiếu nại kéo dài hơn chục năm qua.

Hiện dự án đã giải phóng hơn 99% mặt bằng. Còn khoảng 100 hộ dân khiếu nại vì họ cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch theo Quyết định 367/1996 của Thủ tướng nhưng vẫn bị giải tỏa và thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai quy định.


PHAN ANH - TRƯỜNG HOÀNG

người lao độngMÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phân cấp UBND một số tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường bộ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 216/QĐ-TTg phân cấp và giao cơ quan chủ quản đầu tư các dự án đường bộ theo Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội...

Ba cơ chế đặc thù giúp đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhận định, tiến độ dự án Vành đai 3 được đẩy nhanh nhờ vào 3 cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 57 của Quốc hội.

21.000 công nhân gặp khó khi di dời KCN lâu đời nhất Việt Nam

76 doanh nghiệp với hàng chục nghìn lao động đối mặt khó khăn khi Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 phải rời đi, nhường chỗ cho dự án đô thị thương mại.

Dự án thành phần 4 của sân bay Long Thành chuẩn bị tìm nhà đầu tư

Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, bao gồm 4 dự...

Khánh Hòa thông qua quy hoạch 1/2000 hai dự án tổng diện tích hơn 14,900ha

Hai dự án được HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua đồ án quy hoạch 1/2000 là khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông (phân khu 8) và Trung tâm cảng biển – đô thị Đầm Môn (phân...

Động thái mới nhất về 'siêu cảng' Trần Đề gần 45.000 tỷ đồng

Dự án bến cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng dự kiến nằm giữa biển, cách bờ hơn 17 km, vốn đầu tư giai đoạn khởi động lên tới gần 45.000 tỷ đồng. "Siêu cảng" này được địa...

Đồng Nai: 330 ha đất khu công nghiệp Biên Hòa 1 chuyển thành khu đô thị, thương mại

UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt đề án Chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi...

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Siemens (Đức) tham gia xây dựng đường sắt đô thị tại Việt Nam

Chiều 26/02, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Siemens (Cộng hòa Liên bang Đức) đang...

5 nhóm cơ chế kiến nghị để TP HCM có 200km đường sắt đô thị

Đối với 14 cơ chế kiến nghị trong đề án Đường sắt đô thị, Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 đề nghị bố cục thành 5 nhóm để mang tính tập trung, rõ ràng.

Giải pháp nâng cao an toàn giao thông sau tai nạn cao tốc Cam Lộ-La Sơn

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất một số giải pháp xử lý nhằm nâng cao an toàn giao thông của tuyến Cam Lộ-La Sơn sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa qua.

Cổ phiếu bất động sản

Cổ phiếu xây dựng


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98