9 tháng đầu năm báo lỗ, FDC còn cơ hội hoàn thành kế hoạch năm?

31/10/2018 13:231
  •  

9 tháng đầu năm báo lỗ, FDC còn cơ hội hoàn thành kế hoạch năm?

Vừa qua, CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: FDC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2018 vói con số lỗ hơn 8 tỷ đồng.

Quý 3/2018, FDC ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể doanh thu thuần đạt 107 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng 43% lên mức hơn 97 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9.9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của FDC gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước phần lớn là nhờ vào các khoản lãi tiền gửi ngân hàng và lãi cho vay. Mặc dù con số tuyệt đối không quá lớn chỉ gần 1.7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính của FDC lên tới gần 4.7 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ việc chi trả cho các khoản lãi vay và thuê tài chính.

Mặt khác, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng đáng kể so với cùng kỳ theo đà tăng của doanh thu thuần.

Cùng với sự gia tăng của các khoản chi phí, thì trong quý 3/2018, FDC có hợp nhất kinh doanh thêm một công ty con - Công ty TNHH Thông Đức và công ty này lại báo lỗ trong quý. Do gánh thêm khoản lỗ này mà lợi nhuận của FDC suy giảm mạnh. Cụ thể, quý 3/2018, FDC báo lỗ hơn 8.6 tỷ đồng, lỗ nặng hơn con số 8.4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 3 của FDC
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của FDC

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, FDC vẫn có gia tăng đáng kể khoảng 26% về doanh thu thuần và 27% về lợi nhuận gộp, lần lượt đạt gần 295 tỷ đồng  và gần 31 tỷ đồng. Về mặt lợi nhuận, Công ty báo lỗ ròng hơn 8.4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đặt ra ở Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2018, FDC đặt tiêu lãi ròng đến 30 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 quý đầu năm, Công ty vẫn phải “loay hoay” trong việc tìm kiếm lợi nhuận, chưa nói đến chuyện đạt được con số lãi như mục tiêu đã đề ra.

Tính đến 30/09/2018, FDC báo cáo tổng tài sản là 982 tỷ đồng chủ yếu tập trung ở khoản mục tài sản dài hạn.

Trong 9 tháng đầu năm còn một số dự án dở dang như: Dự án khu dân cư Cần Giờ 31.8 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án khu dân cư Bình Trưng Đông 136.9 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án chung cư Phúc Thịnh Đức 14.68 ha tại Thành phố Hồ Chí Minh…  Những dự án này đều “mắc kẹt” trong các năm trước vì thủ tục pháp lý.

Nợ phải trả chiếm tỷ lệ 42% trong cơ cấu nguồn vốn, tập trung chủ yếu ở các khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Vay nợ ngắn hạn của FDC
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của FDC

Phương Nguyễn

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang