×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

9 tháng đầu năm, D2D tiến gần mục tiêu lợi nhuận cả năm

16/10/2018 17:241

9 tháng đầu năm, D2D tiến gần mục tiêu lợi nhuận cả năm

Quý 3/2018, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) đạt doanh thu thuần 39.16 tỷ đồng, giảm gần 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên mức 25.4% so với con số 18.93% của quý 3/2017 đã giúp Công ty tránh khỏi một quý sụt giảm lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh của D2D trong quý 3/2018
Đvt: tỷ đồng

Trong quý 3 này, lãi ròng của D2D cũng chỉ đạt 6.33 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với  kết quả cùng kỳ 2017.

D2D vẫn khép lại 9 tháng đầu năm không quá tệ với một kết quả tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; doanh thu tài chính (chủ yếu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay, chuyển nhượng cổ phần) lên đến gần 47.3 tỷ đồng đóng góp phần lớn trong kết quả đó. Tại thời điểm 30/09/2018, D2D không còn ghi nhận khoản đầu tư nào vào các công ty liên doanh, liên kết; con số này vào đầu năm là gần 83.7 tỷ đồng.

Lũy kết 9 tháng đầu 2018, doanh thu thuần của D2D đạt hơn 167.7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 46.7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 36% và 11% so với kết quả trong cùng kỳ 2017. EPS lũy kế 9 tháng đạt 4,361 đồng/cp.

Qua đó, sau 3 quý đầu năm, Công ty đã thực hiện 64% kế hoạch doanh thu và gần đạt được chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của D2D
Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 của D2D

Khoản mục bất động sản đầu tư của Công ty (tại thời điểm 30/09/2018) là 171.8 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với đầu năm. Vào thời điểm kết thúc quý 3/2018, D2D có cơ cấu tài chính lành mạnh với tổng tài sản 1,142 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 466.4 tỷ đồng và không hề có nợ vay. Công ty vẫn còn gần 549.3 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện dài hạn từ tiền thuê trả trước của khách hàng.

Kết phiên chiều 16/10/2018, một cổ phiếu D2D có giá 69,000 đồng.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang