×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

9 tháng đầu năm, MKP báo lãi sau thuế giảm 36% so với cùng kỳ

26/10/2018 09:220

9 tháng đầu năm, MKP báo lãi sau thuế giảm 36% so với cùng kỳ

CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với các chỉ tiêu hầu hết đều giảm so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của MKP
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3 của MKP

Quý 3/2018, MKP ghi nhận doanh thu thuần giảm 20% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 261 tỷ đồng do doanh thu bán thành phẩm và hàng hóa giảm so với cùng kỳ. Theo đó, lãi gộp của Công ty cũng giảm 14% so với cùng kỳ xuống còn 58.5 tỷ đồng. Giá vốn trong kỳ giảm nên biên lãi gộp của Công ty tăng nhẹ từ mức gần 21% lên 22.5%.

Hoạt động tài chính và đầu tư góp vốn vào công ty khác của MKP trong quý 3 cũng không mấy tích cực khi đều ghi nhận mức sụt giảm đáng kể so với kỳ trước. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của Công ty chỉ đạt 134 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 189 triệu đồng lên 672 triệu đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay. Trong kỳ, Công ty cũng chỉ lãi hơn 2 tỷ đồng từ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, giảm gần 80% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả doanh thu nhập như trên, mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong kỳ được tiết giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. MKP vẫn báo lãi sau thuế giảm hơn một nửa so với cùng kỳ, ở mức 15.4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 857.5 tỷ đồng và 62.1 tỷ đồng. Tương ứng, giảm 13% về doanh thu và 36% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Với con số lãi sau thuế này, Công ty thực hiện được 56.5% chỉ tiêu đặt ra cho năm 2018.

Cuối quý 3/2018, tổng tài sản của MKP đạt hơn 1,279 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả chỉ chiếm khoảng 18% tổng tài sản.

Yến Chi

FILI

Về đầu trang