Cho vay ký quỹ tăng trưởng, lãi sau thuế quý 3 của MBKE tăng hơn 41%

18/10/2018 13:290
  •  

Cho vay ký quỹ tăng trưởng, lãi sau thuế quý 3 của MBKE tăng hơn 41%

Theo báo cáo cáo tài chính quý 3/2018, Công ty TNHH Một thành viên Maybank Kim Eng (MBKE) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt trên 76.7 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn thu của Công ty chủ yếu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và môi giới chứng khoán.

Kết quả kinh doanh quý 3 của MBKE
Nguồn: BCTC quý 3 của MBKE

Trong kỳ, Công ty thu được hơn 39.5 tỷ đồng tiền lãi từ các khoản cho vay và phải thu, tăng khoảng 46% so với cùng năm trước. Doanh thu môi giới đạt mức 28.4 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tính riêng hai nguồn thu này chiếm tới gần 90% doanh thu của MBKE trong kỳ.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) của Công ty đồng thời tăng mạnh từ 1.2 tỷ đồng lên gần 6 tỷ đồng (chủ yếu là nhờ cổ tức và tiền lãi phát sinh).

Cùng với tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh, MBKE cũng phải tăng chi phí cho hoạt động môi giới thêm 10% so với cùng kỳ lên 22.1 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí dự phòng của Công ty cũng tăng mạnh từ gần 2 tỷ đồng cùng kỳ lên trên 8 tỷ đồng khiến chi phí hoạt động quý 3 tăng tới 47% lên hơn 36.4 tỷ đồng. Tuy vậy, tổng kết quý 3, MBKE vẫn báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, doanh thu hoạt động của Công ty đạt hơn 224.3 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế tăng mạnh 145%, đạt gần 56.4 tỷ đồng.

Cuối quý 3/2018, tổng tài sản của MBKE đang ở mức 1,958 tỷ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm. Tài sản của Công ty nằm 98% ở tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản cho vay lên tới hơn 1,428 tỷ đồng, tăng 7.4% so với đầu năm.

Xét về cơ cấu vốn, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty vào khoảng trên 1/2. Nợ phải trả của Công ty chỉ yếu là từ các khoản vay nợ ngắn hạn.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang