CII: Lãi ròng 9 tháng sụt giảm tới 95%, chỉ đạt 70 tỷ đồng

31/10/2018 08:002
  •  

CII: Lãi ròng 9 tháng sụt giảm tới 95%, chỉ đạt 70 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2018 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII), doanh thu đạt 622 tỷ đồng và lãi ròng đạt 29.7 tỷ đồng.

Trong quý 3/2018, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản của CII tăng cao gấp hơn 52 lần cùng kỳ với 1,103 tỷ đồng, góp phần đẩy doanh thu thuần tăng trưởng trên 52% khi đạt 622 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn 404 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% thì lợi nhuận gộp thu về được 218 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 53%, đạt 155 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu theo hợp đồng B.O.T và ghi nhận thêm một số khoản mục phát sinh mà cùng kỳ không có như lợi nhuận từ các dự án hợp tác đầu tư hay chênh lệch tỷ giá.

Ngược lại, chi phí lãi vay trong kỳ cũng tăng 26% với hơn 183 tỷ đồng, kéo chi phí tài chính tăng lên 186 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng gần 27%.

Đối với chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ít biến động hơn, lần lượt ghi nhận 7.6 tỷ đồng và 130 tỷ đồng, giảm 13% đối với chi phí bán hàng và tăng nhẹ 3% đối với chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh trong quý 3 của CII đạt 29.7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 66 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần đạt 2,210 tỷ đồng, tăng trưởng 56% nhưng lãi ròng sụt trên 95%, thu về trên 70 tỷ đồng.

So với kế hoạch doanh thu 6,300 tỷ đồng và lãi ròng 1,210 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua thì với kết quả trên, CII chỉ mới thực hiện được 35% kế hoạch doanh thu và chưa đến 6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong kỳ, Công ty ghi nhận khoản phải thu khách hàng ngắn hạn 215 tỷ đồng. Đây là khoản phải thu về giá trị chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Trường Thuận Phát cho Công ty NBB với giá trị chuyển nhượng 430 tỷ đồng kèm theo thỏa thuận chuyển nhượng tài sản.

Bất động sản đầu tư của CII tại ngày 30/09/2018 bao gồm một phần khu trung tâm thương mại thuộc Cao ốc 70 Lữ Gia (đã thế chấp cho khoản vay ngân hàng của Công ty con là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Lữ Gia) và giá trị thửa đất số 9 tại 29/3 đường D2, Quận Bình Thạnh, TP.HCM đang chờ tăng giá (giá trị quyền sử dụng đất này đã được thế chấp cho khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng BIDV – chi nhánh Vĩnh Long.

Tính đến ngày 30/09/2018, tổng các khoản cho vay ghi nhận 1,781 tỷ đồng, cao gấp 2.3 lần con số đầu kỳ. Trong đó, tăng mạnh ở khoản cho vay ngắn hạn từ 424 tỷ đồng lên 1,184 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng tăng 29% từ 869 tỷ đồng lên 1,117 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2018 của CII. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của CII.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

bao cao tai chinh hop nhat quy 3.cong ty cii-final.pdf
×
vietstock logo
Về đầu trang