Đầu tư Đỏ đăng ký bán, VLCC đăng ký mua cổ phiếu GEX

11-10-2018 17:04:29+07:00
11/10/2018 17:04 0
  •  

Đầu tư Đỏ đăng ký bán, VLCC đăng ký mua cổ phiếu GEX 

Hai tổ chức có liên quan đến người nội bộ vừa đăng ký các giao dịch mua, bán cổ phiếu của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam .

Cụ thể, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ đăng ký bán toàn bộ 2.48 triệu cp đang nắm giữ (chiếm tỷ lệ 0.61% số cổ phiếu đang lưu hành) của GEX. Thời gian từ ngày 12/10/2018 đến hết ngày 10/11/2018. Mục đích bán là thực hiện giao dịch theo yêu cầu của nhà đầu tư ủy thác và tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong khi đó, Công ty TNHH VLCC đăng ký mua 710,000 cp, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, trong thời gian từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 11/11/2018, với mục đích đầu tư tài chính. Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.85 triệu cp (chiếm 0.7% số cổ phiếu đang lưu hành).

Cả 2 tổ chức nói trên đều có liên quan đến người nội bộ Đỗ Thị Phương Lan - Thành viên HĐQT GEX. Bà Lan là cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Đầu tư Đỏ và là cổ đông sở hữu 50% số vốn điều lệ của VLCC.

Gia Nghi

FILI

 

×
vietstock logo
Về đầu trang