Gánh nặng chi phí đang ghìm THI?

23-10-2018 17:13:28+07:00
23/10/2018 17:13 0
  •  

Gánh nặng chi phí đang ghìm THI?

Kết quả kinh doanh quý 3/2018 của THI có sự tăng trưởng về doanh thu, song vẫn chưa đủ sức vực dậy lợi nhuận khi gánh nặng chi phí đang là sức ì lớn đối với doanh nghiệp này. Trong 9 tháng đầu năm, Công ty chỉ mới thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm đề ra.

Kết quả kinh doanh quý 3/2018 của THI. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2018 của THI

Theo BCTC quý 3/2018 của CTCP Thiết bị Điện (HOSE: THI), doanh thu thuần tăng trưởng 30%, đạt 623 tỷ đồng, phần lớn nhờ gia tăng doanh thu bán vật tư. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao gấp đôi tỷ lệ tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm 43%, đạt hơn 88 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng chung của thị trường cũng như kế hoạch đầu tư mua sắm của các doanh nghiệp trong ngành điện nên doanh thu sản xuất công nghiệp giảm 51.3 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng với mức giảm 11.84%.

Doanh thu tài chính đạt 6.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ khoảng 30 triệu đồng nhờ thu được 6.5 tỷ đồng lãi đầu tư trái phiếu. Hiện tại, THI đang nắm giữ 150 trái phiếu của CTCP Đầu tư Nước sạch và Môi trường Eco&More có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu (đáo hạn ngày 21/06/2021); 50 trái phiếu của CTCP Đầu tư Công nghệ và Giáo dục Hải An, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu (đáo hạn ngày 09/03/2021).

Chi phí tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ, ghi nhận 7.5 tỷ đồng, trong đó có hơn 6 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Đặc biệt, chi phí bán hàng kỳ này ghi nhận hơn 13 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp đã có phần thuyên giảm hơn, từ 20 tỷ đồng ở cùng kỳ giảm còn 15 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2018 của THI giảm lãi hơn 50% so với cùng kỳ năm 2017 với lợi nhuận thuần đạt 59 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần THI giảm 12% khi đạt 1,531 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 274 tỷ đồng và 215 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 39%. Với kết quả này, THI chỉ mới thực hiện được 59% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm đề ra.

Tính đến ngày 30/09/2018, hàng tồn kho của THI ghi nhận 604 tỷ đồng và toàn bộ hàng tồn kho này đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Khu Công nghiệp Biên Hòa. Khoản vay này giá trị 537 tỷ đồng tính tại thời điểm cuối kỳ, lãi suất từng thời điểm nhận nợ và điều chỉnh hàng tháng, thời hạn vay 06 tháng để bổ sung vốn lưu động.

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:
20181023_20181023 - THI - BCTC Q3-2018.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang