Lãi lớn quý 3, VHC vượt 67% chỉ tiêu lãi ròng sau 9 tháng

23-10-2018 11:05:16+07:00
23/10/2018 11:05 0
  •  

Lãi lớn quý 3, VHC vượt 67% chỉ tiêu lãi ròng sau 9 tháng

Quý 3/2018, CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) thu về 2,527.6 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 609 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 25% và 260% so với kết quả cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty hoàn thành 167% chỉ tiêu lãi ròng đề ra cho cả năm.

Kết quả kinh doanh của VHC trong quý 3/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của VHC

Doanh thu tăng trưởng, biên lãi gộp của VHC trong quý 3/2018 lên đến gần 29.9%, gấp đôi con số 14.3% của cùng kỳ năm 2017. Theo đó, Công ty lãi gộp đến 754.7 tỷ đồng, tăng trưởng 160% so với quý 3/2017.

Quý 3/2018, VHC có doanh thu tài chính là 60 tỷ đồng, cao hơn 176% so với cùng kỳ năm trước. Tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp là 108.4 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 3.2% so với quý 3/2017.

Ngoài ra, VHC cũng thu lãi gần 35 tỷ đồng trong quý 3/2018 từ các công ty liên doanh, liên kết. Cùng kỳ năm trước, Công ty không ghi nhận giá trị tại khoản mục này.

Kết quả quý 3/2018, VHC lãi ròng trên 609 tỷ đồng, gấp đến 3.6 lần kết quả đạt được cùng kỳ 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt 6,569 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 1,036 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 9.6% và 153% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, VHC thực hiện 70.6% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 167% chỉ tiêu lãi ròng đề ra cả năm 2018 chỉ sau 9 tháng.

Vào thời điểm 30/09/2018, VHC có tổng tài sản trên 5,997.6 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn là 4,316 tỷ đồng, chiếm gần 72% tổng tài sản. Công ty ghi nhận 1,365 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn vào thời điểm kết thúc quý 3/2018, tăng 35.5% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHC hiện đang được giao dịch tại mức giá 103,400 đồng/cp (10 giờ 40 phút, 23/10/2018). EPS lũy kế 9 tháng của VHC là 11,165 đồng/cp.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang