Lãi ròng hơn 400 tỷ trong quý 3 - "phát pháo đầu" của HAG cho cuộc chiến trường kỳ?

31/10/2018 07:506
  •  

Lãi ròng hơn 400 tỷ trong quý 3 - "phát pháo đầu" của HAG cho cuộc chiến trường kỳ?

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2018 với lãi ròng lên đến gần 403.2 tỷ đồng, tăng đến 235.4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, hành trình "vượt khó" của HAG có lẽ chỉ mới bắt đầu.

Báo cáo kết quả kinh doanh của HAG trong quý 3/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của HAG

Quý 3/2018, HAG đạt doanh thu thuần 1,520.6 tỷ đồng, tăng 20.8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ trái cây chiếm gần 60.8% tổng doanh thu thuần của HAG. Quý 3/2018, biên lãi gộp của mảng này là gần 60.5%, con số này vào quý 3/2017 là 43.6%.

Tổng thể quý 3 này, biên lãi gộp của HAG có sự cải thiện đáng kể lên mức 56.7%, con số này trong cùng kỳ năm trước là 34.5%. Qua đó, Công ty lãi gộp 862.2 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với kết quả đạt được trong quý 3/2017.

Cũng trong kỳ này, HAG ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính 740.4 tỷ đồng; trong đó, lãi từ thanh lý các khoản đầu tư là 516 tỷ đồng. Điều đáng nói ở đây liên quan đến việc 426.4 tỷ đồng trong khoản lãi từ thanh lý đầu tư phát sinh từ tháng 5/2016.

Giải thích của HAG về khoản lãi từ thanh lý các khoản đầu tư trong quý 3/2018
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của HAG

Quý 3/2018, chi phí tài chính của HAG là 442.7 tỷ đồng, tăng 33.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là khoản chi phí lãi vay 407.5 tỷ đồng và khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái 27 tỷ đồng.

Tổng các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý này là gần 263 tỷ đồng, tăng 26.3% so với quý 3/2017.  HAG cũng ghi nhận khoản chi phí khác lên đến 562.5 tỷ đồng trong quý 3/2018, gần 528 tỷ đồng liên quan đến khoản chi phí khác này không được giải thích rõ ràng.

Kết quả, theo BCTC hợp nhất quý 3/2018 của mình, HAG ghi nhận lãi ròng 403.2 tỷ đồng, tăng đến 235.4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty đạt 4,435.4 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi trước thuế gần 519.8 tỷ đồng.

Theo kế hoạch 2018, HAG đặt chỉ tiêu 6,217 tỷ đồng doanh thu thuần và 200 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, HAG đã thực hiện 71.3% kế hoạch doanh thu và vượt đến 160% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trong năm 2018.

Cuộc chiến trường kỳ của HAG

Tuy nhiên, báo cáo lưu chuyển tiền trong 9 tháng đầu 2018 của HAG lại cho thấy 1 bức tranh hoàn toàn khác. Công ty đã phải vay nợ ròng 2,874.3 tỷ đồng để bù đắp cho dòng tiền âm tổng cộng hơn 2,168.1 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Cùng với đó, cũng có dấu hiệu cho thấy sự chuyển dịch nợ của HAG từ dài hạn sang ngắn hạn. Tại thời điểm 30/09/2018, HAG ghi nhận 5,790 tỷ đồng vay ngắn hạn, tăng 129% và 15,269.5 tỷ đồng vay dài hạn, giảm 24.8% so với đầu năm.

Tại thời điểm kết thúc quý 3/2018, tổng chi phí phải trả cả ngắn hạn và dài hạn là 3,925 tỷ đồng (tăng 33.2% so với đầu năm); trong đó, chi phí lãi vay là 2,847 tỷ đồng (tăng 33.4% so với đầu năm).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của HAG

Tiếp nữa, tổng các khoản phải trả khác cũng giảm 32.8% so với đầu năm, xuống còn gần 2,886.9 tỷ đồng vào thời điểm 30/09/2018. Chủ yếu là giảm từ khoản phải trả cho các công ty khác và hợp đồng hợp tác kinh doanh ngắn hạn.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của HAG

Tuy nhiên, trong kỳ 9 tháng đầu 2018, HAG cũng cho thấy mình đang tích cực thu về những khoản tiền mà Công ty cho các đơn vị khác vay. Tại thời điểm 30/09/2018, các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn là 963.8 tỷ đồng và dài hạn là 6,489.5 tỷ đồng, lần lượt giảm 75.7% và 18.4% so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của HAG

Vĩnh Thịnh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang