×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Quý 3/2018, lợi nhuận MDF tăng trưởng 23% nhờ tiết giảm chi phí

12/10/2018 10:580

Quý 3/2018, lợi nhuận MDF tăng trưởng 23% nhờ tiết giảm chi phí

Quý 3/2018, CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (UPCoM: MDF) đạt doanh thu gần 249.4 tỷ, giảm gần 4%, nhưng lãi ròng vẫn tăng trưởng 22.8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, xét về con số tuyệt đối, mức lợi nhuận sau thuế của MDF trong quý 3/2018 là không lớn, gần 4.6 tỷ đồng. Trong quý 3 năm nay, MDF tránh được một kết quả kinh doanh “kém vui” nhờ việc tiết giảm chi phí bán hàng xuống còn gần 23.9 tỷ đồng (quý 2/2017 là 33.3 tỷ); dù cho doanh thu và biên lợi nhuận gộp đều giảm lần lượt 4% và 12.5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2018 của MDF
Nguồn: BCTC quý 3/2018 của MDF

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, Công ty có cho mình gần 753 tỷ doanh thu, giảm 3% và lợi nhuận sau thuế 18.3 tỷ đồng, tăng 55.9% so với cùng kỳ 2017. Qua đó, MDF đã thực hiện trên 72.4% kế hoạch doanh thu và gần 61.4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tại thời điểm 30/09/2018, MDF có tổng tài sản gần 1,574.8 tỷ đồng; trong đó, chiếm phần lớn là tài sản cố định với giá trị gần 1,091.9 tỷ đồng.

Công ty có vốn chủ sở hữu gần 666.5 tỷ đồng, cùng tổng lượng vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn lẫn dài hạn lớn với 773.7 tỷ đồng giá trị vào thời điểm kết thúc quý 3/2018.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang