×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Quý 3/2018, Petechim giảm lỗ nhờ hoạt động tài chính

12/10/2018 11:010

Quý 3/2018, Petechim giảm lỗ nhờ hoạt động tài chính

CTCP Thương mại Dầu khí (Petechim) vừa công bố BCTC Công ty mẹ quý 3/2018 với 24 tỷ đồng doanh thu, tương ứng giảm 20.7%; cùng với đó, Công ty ghi nhận lỗ gần 890 triệu đồng giảm so với khoản lỗ 1.25 tỷ cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Petechim trong quý 3/2018
Nguồn: BCTC quý 3/2018 của Petechem

Trong quý 3/2018, kết quả kinh doanh của Công ty cải thiện nhờ những thay đổi tích cực trong các hoạt động liên quan đến tài chính so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu hoạt động tài chính tăng lên hơn 1.3 tỷ đồng từ 898 triệu phần lớn nhờ khoản cổ tức và lợi nhuận được chia gần 503 triệu đồng; cùng với đó, chi phí tài chính giảm còn 407 triệu từ 2.05 tỷ đồng nhờ hoạt động cắt giảm nợ vay trong kỳ của Petechim.

Tại thời điểm 30/09/2018, Petechim có tổng tài sản gần 311.4 tỷ đồng; hơn 2/3 số đó là tài sản ngắn hạn với giá trị hơn 213.1 tỷ đồng.

Công ty có vốn chủ sở hữu gần 216.9 tỷ đồng và không có vay nợ thuê tài chính vào thời điểm kết thúc quý 3/2018.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang