Quý 4 báo lỗ hơn 100 tỷ đồng, HSG ngày càng lún sâu vào nợ

31/10/2018 11:194
  •  

Quý 4 báo lỗ hơn 100 tỷ đồng, HSG ngày càng lún sâu vào nợ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4 với con số lỗ tới gần 102 tỷ đồng, kéo theo lũy kế cả niên độ 2017-2018* ghi nhận lãi ròng cả giảm hơn 69%, về còn 410 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của HSG trong quý 3/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của HSG

Quý 4/2017-2018, HSG đạt gần 8,565.9 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng gần 23.5% so với cùng kỳ niên độ trước.

Tuy nhiên, giá vốn tăng cao đã “ăn mất” phần lớn lợi nhuận gộp của HSG. Vì thế biên lãi gộp trong quý này suy giảm mạnh xuống mức 8.45%, trong khi con số này lên đến 16.3% vào quý 4/2016-2017. Hệ quả, dù doanh thu tăng trưởng tốt, cổ đông HSG có lẽ chẳng mấy mừng vui khi mà lãi gộp sụt giảm đến 36% so với cùng kỳ 2016-2017, xuống còn 723.8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính trong quý 4/2017-2018 của HSG cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2016-2017, lên mức gần 351 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay là 234.6 tỷ và lỗ chênh lệch tỷ giá là 116.2 tỷ đồng, lần lượt tăng 53.9% và 595.9% so với các con số trong quý 4/2016-2017.

Tuy nhiên, các chi phí tài chính kể trên cũng được bù đắp phần nào bởi HSG cũng ghi nhận khoản thu lớn lên đến gần 134 tỷ đồng từ hoạt động tài chính. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động đầu tư là 102 tỷ đồng và khoản lợi chênh lệch tỷ giá gần 31.3 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 4/2017-2018 cũng được tiết giảm gần 24.7% so với cùng kỳ niên độ trước, xuống còn 196.4 tỷ đồng.

Nhưng nguồn thu từ hoạt động tài chính và sự tiết giảm trong chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn không đủ để “cứu" HSG. Quý 4/2017-2018, với khoản lỗ ròng 101.8 tỷ đồng, Công ty ghi nhận quý thua lỗ đầu tiên kể từ quý 4/2009-2010.

Kết quả cả niên độ 2017-2018, HSG đạt 34,441.4 tỷ đồng doanh thu thuần, vượt 14.8% kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên, với khoản lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 410 tỷ đồng, Công ty chỉ mới thực 30.4% chỉ tiêu đề ra, cách quá xa con số kế hoạch.

Kế hoạch kinh doanh của HSG trong niên độ 2017-2018
Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 của HSG

HSG ngày càng "chìm" trong nợ

So với đầu niên độ 2017-2018, tổng tài sản của HSG vào thời điểm 30/09 không thay đổi nhiều, tuy nhiên, sự chuyển dịch trong cơ cấu tài sản từ ngắn hạn sang dài hạn là điều đáng nói.

Tại thời điểm 30/09/2018, tài sản ngắn hạn của HSG là 10,956 tỷ đồng, giảm gần 1,960 tỷ đồng so với đầu năm. Chủ yếu là do mức giảm 26% của hàng tồn kho so với đầu niên độ 2017-2018, qua đó khoản mục này ghi nhận giá trị 6,562.5 tỷ đồng vào thời điểm 30/09/2018.

Đvt: đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của HSG

So với đầu niên độ, tài sản cố định hữu hình tăng gần 1,275 tỷ, lên con số 7,672 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn tăng 179.3 tỷ, lên mức 1,512.8 tỷ đồng vào thời điểm 30/09/2018. Qua đó, HSG ghi nhận tổng tài sản dài hạn là 10,249.6 tỷ đồng, tăng 1,574.5 tỷ đồng.

Tài sản cố định gia tăng kéo theo đó là việc HSG cũng phải ghi nhận chi phí khấu hao tăng lên đáng kể, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá vốn của HSG tăng cao trong niên độ 2017-2018.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong niên độ 2017-2018, Công ty ghi nhận khoản điều chỉnh khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư lên đến gần 1,020 tỷ đồng, tăng đến 44.6% so với niên độ trước.

Đồng thời, HSG phải vay nợ ròng 2,495 tỷ đồng để hỗ trợ cho dòng tiền âm lớn 2,635.8 tỷ đồng chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và dài hạn.

Tại thời điểm 30/09/2018, HSG đang vay nợ ngắn hạn là 10,879.9 tỷ và dài hạn là 3,417 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,865 tỷ và 626.2 tỷ đồng so với đầu niên độ, tương ứng mức tăng 20.7% và 22%.

Tổng lượng nợ vay của HSG là 14,341.8 tỷ đồng, gấp gần 2.8 lần vốn chủ sở hữu của Công ty vào thời điểm kết thúc quý 4/2017-2018.

* Năm tài chính của HSG bắt đầu vào 1/10 năm này đến 30/9 của năm sau (niên độ 2017-2018 bắt đầu vào 1/10/2017 - 30/9/2018)

Vĩnh Thịnh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang